Er moet meer geld bij de nieuwe Campus De Braak

De functionele sportaccommodatie Campus De Braak in Helmond kan waarschijnlijk niet voor de huidige gereserveerde bedragen worden gebouwd. Door de gemeenteraad is eerder een bedrag van 31,4 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan investeert de gemeente zo’n 10 miljoen in de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA). Daarnaast investeert Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) voor ruim 8 miljoen. Bij deze 18 miljoen moet nog eens 3,5 tot 4,5 miljoen bij.

Burgemeester en wethouders schrijven dit aan de gemeenteraad. Dit tekort wordt veroorzaakt door de extreme prijsstijgingen. Het komt vooral door de hogere prijzen voor staal, beton, wapeningsstaal en hout. Maar door de loonstijgingen. Bovendien geeft de prognose op dit moment aan dat de inflatie ook de komende jaren hoger zal zijn dan normaal. In de beschikbaar gestelde budgetten was rekening gehouden met drie procent, waar nu moet worden uitgegaan van zeven tot tien procent per jaar.

De onzekerheid over de omvang van de overschrijding is nog steeds groot en is afhankelijk van onder andere het verloop van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Meer zekerheid kan daarom pas na de aanbesteding gegeven worden, schrijft het college.

Zorgplicht

De gemeente en het OMO moeten samen het tekort opvangen. De gemeente draagt daarbij 54 procent van het tekort en OMO de resterende 46 procent. Vanwege de wettelijk bepaalde zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting zal de gemeente gedeeltelijk ook moeten bijdragen aan het tekort van OMO. Daarbij heeft de gemeente gekeken naar andere schoolgebouwen. De bijdragen moeten in balans blijven.

De Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) is met het Dr. Knippenbergcollege het voornaamste gebouw van de Campus. In dit gebouw worden ondergebracht het stadion van Helmond Sport, businessclub, supportershome en voorzieningen voor de jeugdopleiding, De Praktijkschool van OMO, de kantine en kleedruimten van SV De Braak en de huisvesting van JVDO – De Fysioclub. Deze verdeling is gebaseerd op de hoeveelheid vierkante meters die de gemeente als verhuurder voor Helmond Sport, SV De Braak en JVDI en OMO als gebruiker van de Praktijkschool en sportvoorzieningen, gaan gebruiken.

Geen uitstel

De inschrijvingsfase van de aanbesteding is gestart. Gezien de grote financiële risico’s heeft de gemeente eerst getoetst of verder uitstel van de aanbesteding (en daarmee de bouw) mogelijk en wenselijk is. Dat is niet het geval. Uitstel leidt volgens het college tot verdere kostenoverschrijdingen, zoals op de bestaande/tijdelijke huisvesting (waaronder die van scholieren in de oude Praktijkschool) en het langer voortzetten van de projectorganisatie (voor 2021:  400.000 euro). Het zit er dik in dat de prijzen verder doorstijgen. Het college rekent uit: “Stel dat de kosten met 4 procent verder stijgen, dan is dat meteen een extra overschrijding van circa 750.000 euro.”

Raad beslist in najaar

De gemeente wil ook door met het project omdat diverse accommodaties echt aan vervanging toe zijn. Partners worden door uitstel bovendien gehinderd in hun toekomstplannen. Campus De Braak wordt in fases ontwikkeld. Het Dr. Knippenbergcollege is al in september 2021 in gebruik is genomen en de helft van het aantal nieuw geplande sportvelden is dit jaar klaar. In het najaar wordt de gemeenteraad gevraagd om het krediet op te hogen. Dat betekent dat het college de opdracht niet aan een aannemer zal gunnen totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. “We spannen ons maximaal in om vertraging te voorkomen.  We zetten nog steeds in op ingebruikname van de MFSA in 2024.

Foto: toekomstbeeld MFSA De Braak

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.