Extra steunmaatregelen Helmondse culturele ondernemers

Er komt een extra steunpakket voor ondernemers in de cultuursector. Deze sector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken van de coronacrisis. Veel organisaties liepen inkomsten mis, terwijl betalingsverplichtingen aanhielden. De gemeente had het afgelopen jaar al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van culturele instellingen.

De gemeente heeft een enquête gehouden onder alle lokale (zelfstandige) culturele ondernemers in Helmond. Veel ondernemers die reageerden, hebben problemen. Omzetten zijn gekelderd en een aantal ondernemers heeft privé- en/of bedrijfsvermogen ingezet om het hoofd boven water te houden. Voor een kwart van de ondernemers bedreigt de coronacrisis het voortbestaan van de onderneming. Gemiddeld genomen is de impact van corona op de cultuursector een stuk groter vergeleken met andere sectoren. Dat blijkt ook uit provinciale en landelijke cijfers.

Nieuwe perspectieven 

De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding voor Helmond om voor culturele ondernemers extra steunmaatregelen te nemen. Voor een deel van de ondernemers geldt dat zij hierdoor weer over middelen kunnen beschikken om nieuwe culturele projecten op te starten. Voor anderen geldt dat ze hiermee mogelijk behoed worden voor een faillissement. Wethouder Andrew Harijgens: “Hiermee bieden we nieuw perspectief aan deze groep, die enorm hard geraakt is door de coronacrisis. Niet alleen onze instellingen, maar ook de ondernemers zijn uiteindelijk onmisbaar voor het algehele culturele ecosysteem van onze stad.”

Subsidiebudget Makersregeling

De Makersregeling is een bestaande regeling die zich richt op Helmondse professionele makers. Zij kunnen een subsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor culturele projecten die bijdragen aan  ontwikkeling van de eigen beroepspraktijk en die een meerwaarde hebben voor Helmond. Het budget bedraagt in 2021 50.000 euro. De gemeente verhoogt dit voor dit jaar met 40.000 euro. Op deze manier kunnen meer makers een aanvraag indienen om nieuwe culturele activiteiten te ontplooien voor onze stad.

Compensatiefonds coronacrisis

Het fonds heeft een omvang van 250.000 euro en is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van exploitatiekosten die gemaakt zijn om de onderneming in stand te houden. Dit ter compensatie van noodzakelijke beroepskosten die ondernemers hadden ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. kuchschermen). Tegelijkertijd was er sprake van minder inkomsten. Er geldt een maximum van 4.500 euro per aanvrager. Als voorwaarde geldt dat er in 2020 en in de eerste helft van 2021 sprake is geweest van een inkomstenverlies van minimaal 30 procent.

 

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *