Extra steunpakket voor culturele sector van Helmond

Er komt een steunpakket voor de culturele sector aanvullend op eerder genomen maatregelen. Dat hebben burgemeester en wethouders deze donderdag bekend gemaakt.

Vijf culturele instellingen krijgen compensatie van tekorten die zijn ontstaan over 2020 en de eerste helft van 2021. Het gaat over het Speelhuis, Museum, Cacaofabriek, Bibliotheek en Kunstkwartier. Daarvoor is een bedrag vrijgemaakt van in totaal 350.000 euro.

Steunfonds

Alle overige niet commerciële culturele instellingen krijgen 50 procent gecompenseerd van de tekorten over 2020 en de eerste helft van 2021. Daarvoor komt een ‘Steunfonds coronacrisis’ voor instellingen die aan de gestelde voorwaarden voldoen. Voor dit steunfonds is maximaal € 250.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen voor een bijdrage uit het steunfonds kunnen ingediend worden vanaf 1 april tot 15 mei 2021. Vanaf 1 april is er meer informatie over het steunfonds en de voorwaarden.

Het college onderzoekt daarnaast of er mogelijkheden zijn om ook culturele (zelfstandige) ondernemers ondersteuning te bieden. Dat onderzoek is niet alleen nodig om een beter beeld te krijgen van de impact van corona op deze groep, maar ook om vorm te kunnen geven aan een eventuele steunmaatregel. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden bijvoorbeeld. Ook moet de steun recht doen aan individuele omstandigheden, maatwerk dus.

Cultuurimpuls

Specifiek voor cultuur is daarnaast via de Crisis- en Herstelnota een bedrag van in totaal € 2,3 miljoen vrijgemaakt als ‘Cultuurimpuls’. Hiervan is twee miljoen bedoeld als fysieke impuls voor het toekomstbestendig maken van de culturele basis. Drie ton wordt ingezet als extra impuls voor het vergroten van de levendigheid in het centrum in 2021 en 2022. Een voorstel voor de invulling van de Cultuurimpuls is in voorbereiding.

Eerdere maatregelen

Eerder genomen maatregelen bestonden bijvoorbeeld uit de steun voor Museum, Speelhuis en Cacaofabriek. Deze drie instellingen ontvingen naast gemeentelijke bijdragen in totaal €67.544 provinciale cofinanciering en € 337.722 via de Rijksfondsen voor de coronaschade in 2020. Vorig jaar is verder een noodfonds van € 300.000 ingesteld voor maatschappelijke en culturele instellingen. Van dit fonds hebben 10 organisaties (maatschappelijk en cultureel) gebruik gemaakt. Daarbij is € 54.000 is uitgekeerd aan culturele instellingen. In 2021 wordt het noodfonds voortgezet. Op basis van de ervaringen van vorig jaar, verwachten burgemeester en wethouders dat van dit bedrag €50.000 wordt uitgekeerd aan culturele instellingen.

Verder is voor alle commerciële huurders samen (waaronder dus ook culturele commerciële huurders) € 450.000 gereserveerd. Dit bedrag is nodig als alle commerciële huurders daadwerkelijk een aanvraag indienen. Het college weet nog niet of culturele commerciële huurders ook echt een aanvraag in gaan dienen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *