Forse geluidsreductie bij vervanging brug

De Geldropseweg is al lange tijd een drukke weg waar bewoners geluidsoverlast ervaren van het verkeer dat langs hun huizen rijdt. Medio 2024 wordt de brug over het Eindhovens Kanaal aan de Geldropseweg vervangen. In overleg met bewoners voerde de gemeente onderzoek uit naar eventuele aanvullende maatregelen om de leefkwaliteit voor omwonenden te verbeteren. Conclusie: met de juiste maatregelen kan het verkeersgeluid met ruim 7 decibel omlaag.

Om de vervanging van de brug zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de omwonenden, is veel met hen gesproken. Op basis hiervan is gezamenlijk een nadere invulling aan het ontwerp van de brug gegeven. Daarbij is het uitgangspunt dat de nieuwe brug niet gaat leiden tot extra geluidsoverlast of aantasting van de luchtkwaliteit en het omliggende groen.

Mogelijke oplossingen

Oplossingen die zijn bedacht, zijn onder andere het verlagen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 50 km/u. Ook het aanbrengen van geluidsabsorberende muurtjes is een optie. Of het maken van stille voegovergangen aan de uiteinden van de brug en het aanbrengen van ‘stil’ asfalt. Bij de renovatie houdt men het groen langs het talud zoveel mogelijk in stand.

Goed nieuws

Wethouder Arno Bonte is blij dat de maatregelen die zijn bedacht zo’n positief effect blijken te hebben. “Ons uitgangspunt was dat de aanleg van de brug in ieder geval niet tot een toename van geluidsoverlast zou zorgen. Met deze maatregelen zorgen we zelfs voor een forse afname van het verkeersgeluid. Dat is goed nieuws voor de omwonenden. En het is een goed voorbeeld van hoe we op andere plekken in de gemeente geluidsoverlast aan kunnen pakken.”

Maatregelen leiden tot hoge reductie van de geluidsniveaus

De doorberekende maatregelen hebben als effect dat de geluidsniveaus op en rond de Geldropseweg met 7,43 dB afnemen. Bij deze metingen is rekening gehouden met de effecten van de afsluiting van de Brugstraat in Mierlo en de verwachte toename van de autonome verkeersbewegingen de komende jaren. De maatregelen kunnen dus voor een forse verbetering van de leefkwaliteit zorgen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Henri Reply

    Klinkt redelijk positief voor de omwonenden. Kleine kanttekening is dat met alle genoemde maatregelen de geluidsbelasting voor deze mensen nog steeds op tussen de 55 en 63 Decibel uitkomt. Het wettelijke uitgangspunt voor geluidsbelasting op woningen door wegverkeer is echter maximaal 48 decibel. Dit kan door allerlei vage regels en trucjes tot het absurde niveau van 63 Db worden opgerekt. Nu blijkt uit het gevoerde geluidsonderzoek dat bij een aantal woningen de geluidsbelasting al jaren boven de 63 Db heeft gelegen tot zelfs 67 Db. Al vaker is er door bewoners gevraagd om in ieder geval verlaging van de maximum snelheid, maar dat was nooit bespreekbaar. Om dan nu als gemeente jezelf op de borst te gaan kloppen is wel een beetje hypocriet lijkt mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *