Fracties eensgezind over begroting: ‘Helmond is goed op weg’

De politieke partijen in de Helmondse gemeenteraad zijn eensgezind over de begroting voor Helmond 2021-2024. Ze zijn het over het algemeen eens over de plannen, maar er zijn ook geluiden dat er een andere manier van werken moeten komen binnen de Helmondse politiek. Vanavond gaven alle fracties hun visie op de begroting tijdens de algemene beschouwingen.

Sacha van Lierop (Fractievoorzitter Plan!) opende er zijn spreektijd tijdens de algemene beschouwing van 27 oktober mee. “Plan! vraagt aandacht voor een andere manier van werken. Waarin de raad een aansturende rol pakt en programma’s resultaatgericht worden vastgelegd.” De fractie vindt dat de Helmondse politiek een college-gedreven bestuur is. “In het duaal stelsel, de nieuwe politiek, gaan we uit van een raad- gedreven bestuur. De gemeenteraad heeft dan dus ook een aansturende taak. Wij zien daar weinig van terug.”

Coronacrisis

De financiële situatie waarin Helmond verkeert door de coronacrisis is ondanks alles positief te noemen. De partijen zijn het eens dat Helmond de financiële gevolgen door het Covid 19- virus wel te boven komt. “Helmond heeft gelukkig nog vet op de botten en kan daardoor een paar tegenslagen verdragen,”  zegt Anja Spierings van Lokaal Sterk. En Lonneke Maráczi (SP) vult nog aan: “Helmond beschikt gelukkig over voldoende middelen om de eerste gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Waarbij we nu gerichte keuzes kunnen maken om de problemen, die door de coronacrisis onder een vergrootglas zijn komen te liggen, versneld aan kunnen pakken.”

Volgens GroenLinks heeft de crisis laten zien dat het behouden van evenwicht erg belangrijk is. “Onze taak is en blijft om het evenwicht te behouden en dat kan alleen samen, waarbij iedereen nodig is. Als ons iets in 2020 duidelijk is geworden, is het dat de toekomst onzekerder is dan we zouden willen en dat het evenwicht waarin wij leven, kwetsbaar is”, laat fractievoorzitter Thomas Teurlings in zijn bijdrage horen.

Er is een algemene overeenstemming in de raad dat tweedeling binnen Helmond moet worden voorkomen. Helder Helmond is het daar niet mee eens. “Voorkomen kan niet meer, er is namelijk al een tweedeling in Helmond.” Onder andere Helmond Aktief is een voorstander van het tegengaan van de tweedeling. “Het is van eminent belang. Tweedeling kan in diverse vormen aanwezig zijn: zoals arm-rijk, eenzaamheid, gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid , sociale cohesie en dergelijken.” Zij vinden daarin steun bij GroenLinks. “We zetten er op in om mensen te helpen zichzelf te helpen en de sociale en maatschappelijke tweedeling tegen te gaan. Want zó is de verandering echt blijvend.

Ouderenbeleid

De ouderen moeten volgens de gemeente veel aandacht krijgen. Jacqueline Bach van Bach Plus vindt dat er extra aandacht naar ouderen moet. “We kunnen de ervaringen en kennis van de 55-plussers niet ten gronde laten gaan.” Daarin vindt zij steun bij Désirée Meulenbroek van Fractie Meulenbroek. “Ik vraag me af of we niet per direct meer moeten doen voor jongeren en ouderen. We hebben voor veel doelgroepen hulplijnen en steunfondsen, maar dat geldt niet voor jongeren en ouderen.”

Veiligheid

Cor van der Burgt (VVD) vraagt in zijn algemene beschouwing de aandacht voor het veiligheidsgevoel in Helmond. “De VVD-fractie onderschrijft de aanpak van de criminaliteit en zeker waar het gaat om preventie.” De partij vindt het van essentieel belang dat daarbij ook de inwoners en ondernemers betrokken worden. “Onze inwoners en ondernemers vragen hier ook om. Glasvezel en 5g kunnen ons daarbij helpen door slim cameratoezicht in te zetten.”

Lokaal Sterk maakt zich ook zorgen over de veiligheid en handhaving. “Wij hopen dat de wijkontwikkelingsplannen hier positief aan zullen bijdragen”, zegt fractievoorzitter Anja Spierings

Wonen

De woningbouw blijft voor alle partijen een ‘hot item’. “Er is nog steeds een tekort aan woningen in Helmond. Maar niet alleen in Helmond, ook in de hele Brainport regio is er een tekort aan woningen, ondanks dat er echt prachtige woningbouwprojecten zijn afgerond de laatste tijd”, vertelt D66= fractievoorzitter Stef Stevens. De partij wil ook aandacht vragen voor woningfinanciering. “Al jaren pleit ik voor een herintredersregeling voor mensen die uit een relatie komen en net iets boven modaal verdienen.” Deze mensen lopen namelijk het risico om op straat te belanden en dat is volgens de partij onaanvaardbaar. “Helemaal als dit te voorkomen is. Voorkomen is beter dan genezen. Graag zouden wij willen dat het college hier nog eens naar kijkt, en misschien kan er inmiddels meer dan in het verleden.

Openbaar vervoer

Plan! is niet blij met het schrappen van het gereduceerd tarief waarmee 75-plussers gebruik kunnen maken van het taxibusvervoer zonder een toegangstoets. “We hebben onze mond vol over een inclusieve samenleving, spreken onze zorgen uit over vereenzaming van ouderen en gebruiken het nieuwe adagium “maatschappelijke kosten-baten analyse”, legt Sacha van Lierop uit. “Plan! wil dat het huidige gereduceerd tarief zonder toegangstoets gehandhaafd blijft en zal hiertoe een amendement indienen.”

Ook het stoppen van Bravoflex kwam ter sprake. Stef Stevens (Fractievoorzitter D66) vindt het goed, en ook best veel dat er vier stations in Helmond zijn. Maar de “last mile” zorgt voor een probleem in Helmond. Die ontstaat volgens de partij door het stoppen van Bravoflex in december, waardoor het laatste stuk om op de bestemming te komen zeer lastig wordt. “Daar komen wij in de commissievergaderingen nog op terug.”

Jeugd en onderwijs

Het CDA vindt het jammer dat de huisvesting van met name het Jan van Brabant College aan de Molenstraat niet is meegenomen in de begroting. “Tijdens de vorige begrotingsbehandeling hebben wij aandacht gevraagd voor dit onderwerp”, zegt Yalcin Yeyden. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de leerlingen ook in de winterperiode met ramen open in de klaslokalen moeten zitten. De jeugd is onze toekomst en wij moeten er met zijn allen voor zorgen dat zij hun toekomst ook waar kunnen maken.

De gemeente moet, volgens Cor van der Burgt (VVD) ook waakzaam zijn voor de jeugdwerkeloosheid. “We willen een nieuwe verloren generatie zoals in de jaren ’80, kostte wat kost voorkomen.”

Sport- en beleefcampus

Het doorgaan met grote projecten zoals de Sport-en beleefcampus De Braak oogt veel lof binnen de partijen. “Wij zijn verheugd dat het college, ondanks deze moeilijke tijd, toch doorpakt op de majeure projecten zoals sport- en beleefcampus De Braak, het zwembad en de bouw van Huis van de Stad”, zegt Anja Spierings van Lokaal Sterk. De fractie van het CDA noemt nog wel een paar onzekerheden, zoals het oplopen van vertraging. “De amateurverenigingen hebben al gedeeltelijk afscheid genomen van hun accommodaties en leven nu in onzekerheid. Onzekerheid en onrust over hoe zij de organisatie van +/- 70 teams die wekelijks trainen, moeten gaan regelen”, zeg voorzitter Yalcin Yeyden.

Huis voor de stad

“Het Huis voor de Stad met een flinke investering staat qua voorbereiding in de steigers en het zwembad zal worden aanbesteed. Allemaal fikse investeringen die financieel zijn afgedekt”, zegt Berry Smits van Helmond Actief. Ook de samenwerking tussen partijen gaat, in het plan voor het Huis voor de Stad volgens D66 goed. “Er is een klankbordgroep opgericht waarin elke partij is vertegenwoordigd, en er wordt goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd”, zeg Stef Stevens.

“De signalen zijn trouwens dat het een uniek gebouw gaat worden, waar we in Helmond straks echt trots op gaan zijn.”

Foto: Henk van dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *