Geen aanvullende maatregelen voor vrijwilligers Automaatje

Van de ongeveer 50 vrijwilligers van Automaatje zijn hoge benzinekosten en een verplichte inzittende verzekering voor maar één vrijwilliger de reden geweest om ermee te stoppen. Wel zijn er meer vrijwilligers (tijdelijk) gestopt vanwege corona-gerelateerde oorzaken, zoals de mondkapjesplicht en medische risico’s. Er zijn op dit moment een kleine 40 actieve chauffeurs. De hoop en verwachting is dat vrijwilligers weer terugkeren. Extra aanvullende maatregelen komen er niet. Dat schrijven burgemeester en wethouders als antwoord op vragen van het CDA.

Helmonders die geen gebruik kunnen maken van eigenvervoer en/of de Taxbus kunnen toch met een auto worden gebracht door middel van het project Automaatje. Het project is bedoeld voor inwoners die minder mobiel zijn, die geen eigen vervoer hebben om toch naar de kapper te kunnen gaan of naar de doctor of zomaar even bij iemand op de koffie. Deze vervoersservice voor buurt en plaatsgenoten is op vrijwillige basis.

Volgens het CDA zijn er vrijwilligers gestopt vanwege een inzittende verzekering die ongeveer 70 euro per jaar kost. Daarnaast zijn brandstofprijzen naar record hoogte gestegen. Het CDA vraagt zich af of er geen aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig zijn om het project in stand te houden.

Landelijk format

Het project Automaatje voert de LEVgroep volgens het landelijke format van de ANWB uit. Het tarief voor de kilometervergoeding is gebaseerd op de landelijke richtlijnen, leggen B. en W. uit. Ook landelijk is aandacht voor het onderwerp kostenstijging. Zeer recent vond daarom een (tijdelijke) aanpassing van het tarief plaats. Het tarief is verhoogd met €0,05 naar €0,35 per kilometer. Daarnaast kondigde het rijk een verlaging van benzineaccijnzen aan. Hierdoor zal de kostenstijging voor benzine minder hoog worden dan nu het geval.

Een inzittende verzekering is volgens het college niet verplicht, maar wel redelijk gebruikelijk als aanvulling op de reguliere verzekeringen. De kosten voor deze inzittende verzekering maken onderdeel uit van het tarief voor de kilometervergoeding. Vrijwilligers worden zodoende in deze kosten tegemoetgekomen.

“Indien we aanvullende maatregelen wensen – en daarmee van de landelijke richtlijnen van de ANWB afwijken – kan dat, maar is het niet meer mogelijk om onder de noemer van Automaatje het project voort te zetten. Bovenstaande bij elkaar maakt dat we géén tijdelijke maatregel vanuit de gemeente voor Automaatje invoeren”, zegt het college als antwoord op het CDA.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.