“Geen problemen met app StadsParkeren bekend”

Volgens Helder Helmond zou de parkeerapp van StadsParkeren regelmatig problemen opleveren. Zo zouden parkeerders zich soms via de app per ongeluk aanmelden op een verkeerd parkeer-zonenummer, bijvoorbeeld op een gehandicaptenparkeerplaats. Ondanks de klachten die Helder Helmond ontving, zijn er bij de gemeente geen problemen bekend met de informatie die de app van StadsParkeren verstrekt. En ligt de vergissing eerder bij de parkeerder in kwestie.

“Het is bij de gemeente bekend dat parkeerders zich soms via de parkeer-app per ongeluk op een verkeerd parkeer-zonenummer aanmelden. Maar er zijn geen problemen bekend met de informatie die de app van Stadsparkeren verstrekt, die is correct”, aldus de gemeente.

Vergissen

Parkeren in een invalideparkeervak mag alleen met een gehandicapten parkeerkaart. “Soms vergissen mensen zich bij het aanmelden en zien in de app niet dat ze op een invaliden parkeerzone zijn ingelogd. Wij hebben verschillende maatregelen genomen om de kans op vergissingen kleiner te maken”, zo stelt de gemeente. “Zoals extra bebording op ooghoogte van de bestuurder en een extra waarschuwing in de app dat men inlogt op een
invalideparkeerplaats.”

App aangepast

In overleg met de providers zijn de parkeer-apps aangepast, waardoor op een parkeerplek twee zonenummers zichtbaar zijn. Eén voor de reguliere parkeerplaats en één voor de invalide parkeerplaats. De parkeerder krijgt bij aanmelding op de zone voor invalide parkeerplaats(en) een melding dat hij/zij inlogt op een invalide parkeerzone. “Binnen de gemeente zijn geen klachten geregistreerd over het gebruik van de parkeer-app van Stadsparkeren”, zegt de gemeente.

Flinke daling boetes

Over het jaar 2021 schreef de gemeente in totaal 7.783 naheffingsaanslagen uit voor parkeerovertredingen. In 2022 waren dat er 7.068. Daarop kwamen respectievelijk 2.129 en 1.227 bezwaren binnen, waarvan er 1.774 en 750 gegrond zijn verklaard. Deze bezwaarmakers hoeven de aanslag dus niet te betalen. Over het jaar 2023 zijn gegevens nog niet bekend. “Wanneer een bezwaar gegrond is, wordt de naheffingsaanslag parkeerbelasting ingetrokken”, aldus de gemeente. “Als deze al is betaald, wordt deze terugbetaald, inclusief eventuele invorderingskosten die de bezwaarmaker heeft
betaald.”

Opstartproblemen scanauto

Volgens Helder Helmond zijn in het verleden onterechte boetes kwijtgescholden, omdat het probleem met de parkeerapp bekend was. Daarom vraagt de partij zich af waarom de gemeente daarmee gestopt is, terwijl het probleem niet is opgelost. Het antwoord van de gemeente: “Als een naheffingsaanslag parkeerbelasting aantoonbaar onterecht is opgelegd, dan wordt deze ingetrokken en vernietigd. Een deel van de eerder opgelegde naheffingsaanslagen had te maken met opstartproblemen van de handhaving via de scanauto. Deze opstartproblemen zijn opgelost en daarmee is
de gemeente gestopt met het kwijtschelden.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *