Gekrakeel over langere winkelopeningstijden

Het staartje van de laatste raadsvergadering van dit kalenderjaar leverde toch nog wat politiek gekrakeel op. Verruiming van de sluitingstijden tot 21:00 uur op verzoek van de winkeliers op Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei viel niet bij elke partij in goede aarde. Met name wanneer 4 mei Dodenherdenking op de vrijdagse koopavond zou vallen. Uiteindelijk stemde de Helmondse raad in, maar getuige de stemverhouding 17 voor en 13 tegen niet van harte.

Oproep

Het was met name de emotionele oproep van Sandra Stijkel (VVD) die nogal wat reacties opriep. Zij refereerde daarbij aan haar joodse roots en het feit dat 33 familieleden van haar oma’s kant het leven hebben gelaten in kampen. “Streept u eens denkbeeldig 33 familieleden van uw verjaardagskalender”, hield zij haar collega-raadsleden voor. Ze gaf aan dat het slechts gaat om drie uur in zes jaar tijd, een half uur per jaar. “Zeker nu er bijna geen ooggetuigen meer zijn, moeten we dit herdenken blijven koesteren. Het ‘verwateringsrisico’ is anders te groot”, aldus Stijkel. Ze wees daarnaast op het feit dat een poll te zien gaf dat 74% van de Rotterdammers tegen verruiming van de sluitingstijd op 4 mei was. Namens de VVD verzocht ze het college dan ook het raadsvoorstel zodanig aan te passen dat 4 mei er buiten zou vallen.

Horeca

Diverse partijen wezen erop dat de horeca al jaren open is tijdens 4 mei Dodenherdenking en dat daar waardig mee omgegaan wordt. Helder Helmond vroeg zich af wat de horeca dan doet om dat waardig stilstaan om 20:00 u. te waarborgen. Daar wist niemand antwoord op te geven.
Wethouder Van de Brug (Economische zaken) met een verleden in de horeca moest het antwoord op deze vraag ook schuldig blijven. Wel stelde hij dat de overheid niet op de stoel moet gaan zitten van de winkelier. Hij gaf aan ‘het volste vertrouwen’ te hebben in de winkeliers in deze kwestie en beloofde zeker hierover gesprek te gaan met de winkeliers.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *