Gemeente: ‘Bijplaatsingen vinden slechts incidenteel plaats’

Volgens de gemeente Helmond valt het nogal mee met het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers en de afvalhokken en vinden bijplaatsingen slechts incidenteel plaats. Bovendien gebeurt het volgens de gemeente op lang niet alle locaties.

Op 24 maart stuurden Helder Helmond, CDA, VVD, Forum en Mi Hellemonders een brief naar het college. Hierin stelden de fracties enkele vragen over Diftar en de bijplaatsingen bij de ondergrondse containers en de afvalhokken. Ook het college ziet dat er incidenteel bij de ondergrondse containers afval wordt bijgezet. Maar dat is volgens het college lang niet op alle plaatsen het geval. “Als er afval bij een container wordt geplaatst, geeft dat een rommelige en onverzorgde omgeving”, geeft het college toe. “Ook in de inpandige ruimtes van de verschillende VVE’s is hier sprake van. Maar er staan inmiddels meer dan tweehonderd ondergrondse containers. En bij de meeste hiervan staat zelden of nooit los vuilnis. Op maximaal zo’n vijf tot tien locaties komt dit vaker voor.”

Georganiseerd team
Om de bijplaatsingen bij de containers aan te pakken zet de gemeente een georganiseerd team in. Dit team bestaat naast BOA’s en medewerkers van de gemeente Helmond, ook uit medewerkers van Blink en de woningbouwverenigingen. “We zetten in op voorlichting en communicatie en streven ernaar om afvaldumpingen binnen 48 uur op te ruimen”, aldus de gemeente. “Door de daders aan te spreken of te beboeten, voorkomen we herhaling. We zien ook al dat dit effect heeft. want het aantal bijplaatsingen en de hoeveelheid ervan daalt. Ook zijn er in de gemeente Helmond enkele locaties waar bedrijven ondergrondse containers hebben in de openbare ruimte, denk hierbij aan het Havenplein en bij winkelcentrum de Bus. Bij deze ondergrondse containers wordt ook vaak afval bijgeplaatst. Maar het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven om dit op te ruimen.”

Containertuintjes
In de brief van de fracties aan de gemeente stelden de fracties voor om plantenperkjes rondom de ondergrondse containers te plaatsen. Dit als een manier om het illegaal dumpen van afval te ontmoedigen en tegelijkertijd de omgeving aantrekkelijker te maken. Het college heeft hierover op 21 mei besloten om na de zomervakantie een pilot te starten met enkele ‘containertuintjes’, mits de veiligheid gegarandeerd blijft. In samenspraak met de leverancier van de containers zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de tuintjes zo te plaatsen dat de veiligheid gewaarborgd is en dat de garantie op de containers niet in het gedrang komt. “In samenspraak met de partijen die de brief geschreven hebben en vanuit wijkgericht werken en de wijkadviseurs kijken we op welke plaatsen we starten met de pilot”, zegt het college. “Het moet dan wel door inwoners gedragen worden.”

Zelfredzaamheid
De gemeente bevestigt dat met de komst van de ondergrondse afvalbakken bij appartementen de loopafstand op een paar locaties toenam. Volgens de gemeente kunnen bewoners dit echter ook zelf voor een deel oplossen. “Inwoners die hun afval goed scheiden hebben relatief weinig restafval. En hoeven in het nieuwe inzamelsysteem dan ook veel minder vaak naar de restafvalbak te lopen. Wij realiseren ons echter tegelijk dat bewoners die minder mobiel zijn hulp nodig kunnen hebben bij het wegbrengen van hun afval. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld het halen van boodschappen of vervoer naar de dokter. En overigens ook voor het aan straat zetten van een afvalcontainer bij bewoners in een laagbouwwoning. De gemeente gaat uit van de zelfredzaamheid van haar inwoners. Ook bij het zoeken van hulp in hun eigen leefomgeving.”

Tegemoetkomen
Bij de invoering van Diftar nam de gemeente diverse maatregelen om oudere bewoners of bewoners met fysieke problemen tegemoet te komen, zegt het college. Zo hield zij er in de tariefbepaling rekening mee dat niet iedereen een zware zak kan wegbrengen. Het tarief voor 1 storting is het tarief voor 50 liter restafval, terwijl er maximaal een zak van 60 liter in de klep van de ondergrondse afvalbak kan. Bovendien is de inwerpopening van een ondergrondse container veel lager. “Hierdoor hoef je vuilniszakken in de nieuwe situatie veel minder hoog op te tillen”, aldus de gemeente.

Informatie
Verder zegt de gemeente dat zij in overleg met beheerders op verschillende locaties informatiebijeenkomsten en vragenuurtjes houdt. “Via deze wegen kun je als bewoner zelf aangeven wanneer je het zelf niet redt om je afval weg te brengen. Waar hulp nodig is, zet bijvoorbeeld de Ameideflat buddy’s of vrijwilligers uit de eigen omgeving in. “Je kunt dan ook gratis een extra pas aanvragen voor bijvoorbeeld mantelzorgers of zorgverleners. Zo kunnen zij makkelijk iemand anders helpen door een zak weg te brengen.”

In de raadsinformatieavond van 5 september komen diverse Diftar-gerelateerde zaken aan de orde.

Lees ook: ‘Bewoners: “Het is hier één grote bende

[Foto Brandevoort: Wilbert Linders]

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *