Gemeente Helmond herkent zich niet in kritiek zorgaanbieders

Het Dit is Helmond-artikel over eigenaresse Yvonne Matheij van huishoudservice Ouderwetspoetsen in Helmond maakt het een en ander los. De gemeente beëindigt de samenwerking met 14 van de 19 zorgaanbieders waarmee zij momenteel samenwerkt. Waaronder ook Ouderwetspoetsen. De onderneemster voelt zich aan de kant gezet door de gemeente. Maar een woordvoerder van de gemeente geeft aan zich niet in het verhaal van Matheij te herkennen.

De woordvoerder geeft aan zich niet te herkennen in de uitspraak over het ‘zonder overleg en heel abrupt’ beslissen om afscheid te nemen van 14 zorgleveranciers. “Klopt. Wij hebben onze huidige zorgaanbieders voor huishoudelijke ondersteuning namelijk meerdere keren geïnformeerd over de aanbesteding. In december 2023 gaven we een toelichting over de hoofdlijnen van de aanbesteding aan een aantal zorgaanbieders. Op 18 maart 2024 hielden wij ook een plenaire informatiebijeenkomst over de aanbesteding, waarvoor alle huidige zorgaanbieders waren uitgenodigd.”

Meerdere contactmomenten
Volgens de gemeente waren er voldoende contactmomenten ingepland. “Op 24 juni 2024 vond een tweede plenaire informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerde zorgaanbieders plaats. Daarnaast gaven we meerdere keren aan dat zorgaanbieders tot aan de publicatie van de aanbesteding op 12 juni 2024 telefonisch of schriftelijk contact met de gemeente konden opnemen. Verschillende zorgaanbieders maakten hiervan gebruik, waaronder Yvonne Matheij van Ouderwetspoetsen. Op alle gestelde vragen hebben we zo goed als mogelijk geantwoord.”

Overname personeel
Staan er banen op de tocht, vroegen we de gemeente. “De gemeente houdt zich aan artikel 2.6.5. van de Wmo 2015 en ziet erop toe dat aanbieders zoveel mogelijk inspanning leveren om betrokken personeel over te nemen”. aldus de woordvoerder. “Aanbieders zijn verplicht de cao VVT na te leven. Hierin zijn bepalingen opgenomen die gegunde aanbieders moeten toepassen als het gaat over het overnemen van personeel van aanbieders die geen nieuw contract krijgen na de aanbesteding.”

Opzegging contracten
“Zoals we al aangaven in onze raadsinformatiebrief 67 hebben de huidige contracten WMO Huishoudelijke Ondersteuning een looptijd van 1 januari 2015 tot 31 december 2024″, stelt de gemeente. “Het sociaal domein is in die tijd sterk veranderd. We willen de zorg verbeteren. Deze lopende contracten sluiten niet meer aan bij de toenemende uitdagingen in het zorgveld, de landelijke beleidsontwikkelingen – zoals IZA, GALA en WOZO – en de ambities en langetermijnbeleidsdoelstellingen van de gemeente Helmond. Die doelstellingen zijn opgenomen in het Ambitieakkoord 2022-2026, Visie op wonen, welzijn en zorg gemeente Helmond 2023-2030, en de Kadernota Sociaal Domein 2024-2028.”

Wel degelijk beantwoord
Klopt het dat er geen reactie van de gemeente komt op vragen van ondernemers? “Nee, dit is onjuist”, zegt de woordvoerder. “Zoals we eerder aangaven, is meerdere keren aangegeven dat zorgaanbieders tot aan de publicatie van de aanbesteding op 12 juni 2024 telefonisch of schriftelijk contact met ons konden opnemen voor vragen of opmerkingen. Op alle gestelde vragen hebben we zo goed als mogelijk geantwoord.”

“Het is wel zo dat communicatie over de aanbesteding met zorgaanbieders tijdens de aanbesteding niet is toegestaan wegens de geldende aanbestedingswet en regelgeving”, vervolgt de woordvoerder. “Dit gaven wij ook meerdere keren bij onze zorgaanbieders aan. De aanbesteding is gepubliceerd op 12 juni 2024. De gunning staat gepland in november 2024. Kort daarna is er meer duidelijkheid over de uitkomsten van de aanbesteding en gaan we weer in gesprek met zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben gedurende de aanbesteding wel de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente via twee Nota’s van Inlichtingen.”

Alle partijen welkom
Zowel grote als kleine partijen zijn welkom om zich in te schrijven voor de aanbesteding, zo meldt de woordvoerder van de gemeente. “De aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning is een openbare procedure waar alle geïnteresseerde partijen zich voor kunnen inschrijven. De voorwaarde is wel dat ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Zorgaanbieders die niet zelfstandig aan de inschrijfvoorwaarden kunnen voldoen, hebben de mogelijkheid om samen in te schrijven. Dit kunnen samenwerkingsverbanden zijn tussen kleinere zorgaanbieders onderling of tussen kleinere en grotere zorgaanbieders. Daarnaast is onderaannemerschap ook toegestaan. De gemeente beoordeelt deze inschrijvingen objectief, op basis van vooraf vastgestelde gunningscriteria.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Frank van de Ven

Redacteur en verslaggever van Dit Is Helmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Jolanda Reply

    Ik ben zelf helaas al jaren toegewezen op wmo-ondersteuning van de gemeente Helmond. Naast groepsbegeleiding heb ik huishoudelijke hulp en daar ben ik erg tevreden over. Net als veel andere clienten ben ik geschrokken van de veranderingen die gaan komen en die ik uit de krant heb gelezen. Uiteraard heb ik mijn zorgaanbieder van huishoudelijke hulp gevraagd wat dit voor mij gaat betekenen. Daarop konden ze mij geen antwoord geven want degene die de planning doet, wist hier niets van. Deze planner wist ook niets van de bijeenkomsten die de gemeentelijke woordvoerder aanhaalt. En al helemaal niets van het feit dat de clienten voorlopig nog niets mochten weten van de veranderingen en de mogelijke gevolgen hiervan.

    Jolanda Kampert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *