Gemeente Helmond pakt grasaren aan

Grasaren en jouw trouwe viervoeter: een ongelukkige combinatie. Want regelmatig lopen honden ernstige aandoeningen op na aanraking met de aren. In sommige gevallen leidt het tot operaties en behandelingen bij de dierenarts en dus hoge onkosten voor het baasje. De gemeente Helmond belooft dan ook werk te maken van de aanpak van de grasaren.

Vanwege het risico op grasaren voert de gemeente enkele wijzigingen door op de ‘Hondenkaart’. In een motie stelde Helder Helmond in juni 2022 vragen over grasaren. Daarom past de gemeente nu diverse hondenvoorzieningen aan om problemen met grasaren te voorkomen. Vorig jaar waren er veel klachten en meldingen over grasaren, vooral uit de wijk Brandevoort. Daarom nam de gemeente die locaties in Brandevoort onder de loep en zocht zij naar oplossingen. Het betreft vooral smalle uitlaatstroken, met veel obstakels en hoogteverschillen.

Een deel van de voorzieningen past de gemeente aan, andere komen te vervallen. Daarvoor zocht de gemeente naar alternatieven in de buurt. Met de bedoeling om voldoende hondenvoorzieningen te behouden. Deze zijn als nieuwe locatie opgenomen op de Hondenkaart. De aanpassingen zijn afgestemd op ingediende zienswijzen van bewoners.

In maart en april publiceerde de gemeente de voorgenomen wijzigingen in wijkbladen, op de gemeentepagina en op borden. Daarbij werden bewoners uitgenodigd om hun zienswijze in te dienen. Daarop reageerden 54 bewoners. De gemeente probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen en bezwaren.

Verwijderen grasaren

Op hondenvoorzieningen verwijdert de gemeente grasaren zo goed mogelijk. Grasaren (Hordeum murinum), ook wel kruipertjes genoemd, komen van nature voor op zandige grond. Hieraan groeien vanaf medio mei de kenmerkende halmen. De weerhaakjes aan de zaden van de grasaren maken het mogelijk dat de zaden naar voren of in de huid kruipen. En dit kan nare gevolgen hebben en hoge rekeningen van dierenartsen.

Gemeente Helmond pakt grasaren aan

Omdat de gemeente weet dat grasaren problemen kunnen veroorzaken, houdt zij hondenuitlaat- en loslaatstroken zo goed mogelijk vrij van grasaren. Elk jaar bekijkt de gemeente hoe zij beter kan inspelen op de (veranderende) omstandigheden op probleemplekken. Daarom maait men dit jaar een keer vaker rond obstakels in hondenloslaat en –uitlaatstroken. Ook zoekt de gemeente met de aannemers naar mogelijkheden om het maaisel beter op te ruimen en zorgt zij dat maaiwerkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd.

Natuurlijke vegetatie

In de overige openbare ruimte zijn grasaren onderdeel van de natuurlijke vegetatie. De grasaren staan overal in Helmond, op allerlei plekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld op speelplekken, in plantsoenen en bermen, tussen tegels en muren. De grotere extremen in het weer (droge hete zomers) lijken ideaal voor de groei van grasaren. Ze komen in steeds grotere aantallen voor en op steeds meer plekken. Het onderhoudsbudget van de gemeente is niet toereikend om de hele openbare ruimte zo intensief te onderhouden dat grasaren er niet groeien. Bovendien is dit ook nadelig voor diersoorten, zoals vlinders en wilde bijen.

Bewuste keuze

“Het is een bewuste keuze om stap voor stap over te schakelen naar meer natuurlijk en ecologisch beheer”, zegt de gemeente. “Dit betekent dat van veel bermen en bloemenweides 80% wordt gemaaid en 20% blijft staan. Zo kunnen de insecten langer nectar vinden en overleven. Alleen waar grasaren opkomen naast hondenvoorzieningen, nemen we maatregelen om problemen te voorkomen. Dit door in overleg met onze aannemers het groenonderhoud of de inrichting aan te passen.”

De aanpassingen op de Hondenkaart worden vanaf 1 augustus gepubliceerd. Op www.helmond.nl/dieren vind je dan de geactualiseerde hondenkaart.

[Foto’s: John Janssen en Colette Strijbosch]

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. Patrick Reply

    Je hoeft hier maar één blik in de wijk te werpen om tot de conclusie te komen dat 20% gemaaid wordt en 80% blijft staan… het is één grote onkruidgemeente geworden… overal staat het metershoog en alleen het randje wordt één of twee keer gemaaid…. ik heb een grote hond, maar die verdwijnt soms volledig in het hoge onkruid… Ik wil de poep best opruimen, maar als ik daarvoor eerst door een mijnenveld moet lopen, bedank ik daar vriendelijk voor.

  2. Jan Klaus Reply

    Hallo ik woon in Helmond ‘T-Hout. In de gebergte wijk. Onderhoud van plantsoenen en bomen is de laatste 2 jaar ontzettend achteruit gegaan. De genoemde grasaren in bovenstaand artikel zijn daar maar een klein voorbeeld van. Ook mijn hond is daardoor regelmatig naar de dierenarts gemoeten dankzij het doorgeslagen ‘groenplan’ van de gemeente Helmond. Met als excuus het niet meer hoeven maaien. Het aanzien van de buurt / wijk dendert daardoor achteruit m.i. en tevens de waarde van de koopwoningen, plantsoenen met een metershoog onkruid uitzicht is niet bepaalt oogstrelend en ziet er visueel uit als nalatigheid in onderhoud.

    Het valt mij op dat er zienderogen verschil gemaakt wordt in het regelmatige groenonderhoud per woonwijk in Helmond, Plantsoenen in omgeving van de woonwijken van de Warande geven een ander beeld, en daar ziet het er wel netjes en representatief uit…

    Wij betalen als inwoners behoorlijke gemeentelijke belastingen die toch ook bedoeld zijn om onderhoud te plegen aan het groen in de wijk, de staat waarin het nu verkeerd laat wel degelijk te wensen over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *