Gemeente licht afwijzing Volkshuisvestingsfonds toe

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een toelichting gegeven op de afwijzing door het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de aanvraag van subsidies om kwetsbare wijken op te knappen. Het volkshuisvestingsfonds. De gemeente gaf de toelichting naar aanleiding van vragen die gesteld waren door 50Plus. 

“In samenwerking met woningbouwvereniging Volksbelang hebben wij op 17 mei 2021 een aanvraag in het kader van het Volkshuisvestingsfonds gedaan voor de Leonardusbuurt “, legt het college uit. “Daarna hebben wij zowel telefonisch als schriftelijk nog enkele malen contact hierover gehad met het ministerie.”

Afwijzing

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kende uiteindelijk geen geld toe aan Helmond om de Leonardusbuurt aan te kunnen pakken. “In de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) worden de volgende redenen tot afwijzing genoemd: “Op basis van de ingediende aanvraag heeft de Toetsingscommissie geconcludeerd dat de aanvraag voor het deelplan “Leonardusbuurt” op onderdelen onvoldoende is onderbouwd om de effectiviteit, de doelmatigheid en de hardheid vast te kunnen stellen.””

Het niet volledig uitgewerkte plan en de relatief hoge kosten waren het ministerie een reden voor afwijzing. “Ook behoeven de plannen nog verdere uitwerking. Daarnaast zijn de kosten voor de ingrepen (sloop/nieuwbouw en renovatie activiteiten) relatief hoog. Op basis van een gewogen gemiddelde op effectiviteit, hardheid en doelmatigheid scoort dit deelplan van uw gemeente lager dan een 5,5”, liet het minsterie bij de afwijzing aan de gemeente weten.

De gemeente baalt van het feit dat de aanvraag is afgewezen. “De uitvoering van het wijkontwikkelingsplan voor de Leonardusbuurt zal samen met woningbouwvereniging Volksbelang gewoon opgepakt worden. Hierbij wordt zowel ingezet op fysieke als sociaal maatschappelijke elementen.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *