Gemeente moet zelf meer doen om draagvlak voor zonnevelden te krijgen

Onderzoek naar de gang van zaken bij de planning van een zonneveld in Stiphout geeft aan dat meer regie vanuit de gemeente noodzakelijk is. Daarmee kan het benodigde draagvlak bereikt worden. In het beleid zonnevelden en zonnedaken is de gemeente nu alleen vergunningverlener. Uit de evaluatie blijkt dat omwonenden en andere stakeholders meer verwachten. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Nu is de initiatiefnemer van een zonneveld niet alleen verantwoordelijk voor de inhoud van het plan, maar ook voor de communicatie met omwonenden en het creëren van draagvlak. In Stiphout ging dat vorig jaar mis.

Bij de plannen voor een zonneveld in Stiphout was er gebrekkige communicatie tussen gemeente en initiatiefnemer. Er was volgens onderzoekers veel onduidelijkheid over de  uitgangspunten. “Voor de initiatiefnemer ontbrak het met name aan één gedeeld geluid vanuit de gemeente. Zo is het beeld van de initiatiefnemer dat verschillende medewerkers van de gemeente verschillende uitspraken deden ten aanzien van het plan. Dit leidde  tot miscommunicaties en daarmee groeiende onduidelijkheid voor de initiatiefnemer.”

Tegengeluid

Verschillende betrokkenen geven bij de evaluatie aan dat de gemeente meer had moeten doen rondom het organiseren van participatie en het creëren van draagvlak voor het zonneveld. Uit de gesprekken blijkt ook dat er in het algemeen onduidelijkheid bestond over wat de rol van de gemeente was én zou (moeten) zijn. Zo geven inwoners aan dat de initiatiefnemer het liet overkomen alsof de gemeente het al met hen eens was. Zij misten daarin een tegengeluid vanuit de gemeente.

De conclusie na de evaluatie is dat het belang om vanaf het begin met alle belanghebbenden goed te bespreken waarom een zonneveld noodzakelijk is en welke bijdrage dit levert aan de energietransitie. Volgens burgemeester en wethouders brengt een meer regisserende rol van de gemeente een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Het betekent vasthouden aan doelstelling en keuzes en tegelijkertijd creëren van ruimte voor belanghebbenden om mee te praten over de uitvoering. Hiervoor moet voldoende tijd en capaciteit beschikbaar zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders houdt vast aan de doelstellingen uit het beleid zonnevelden en zonnedaken. De adviezen van de onderzoekers TwynstraGudde over de invulling van de gemeentelijke rol en het opstellen van een participatiebeleid neemt het college over.

Meer over het rapport is terug te lezen op www.helmond.nl/zonneveld 

Foto: Het plan van Solarcentrury zoals dat er lag voor Stiphout

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.