Gemeente niet voor lokaal verbod op afsteken vuurwerk

De gemeente Helmond is in principe voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Maar dan moet dit wel landelijk worden geregeld en niet alleen lokaal. Volgens de gemeente tonen ervaringen in andere gemeenten dat zo lang er geen verbod is op de verkoop van vuurwerk, een lokaal afsteekverbod niet te handhaven is. “Wij zien dan ook geen meerwaarde in enkel een afsteekverbod op gemeentelijk niveau”, zegt de gemeente.

In januari kondigde het College van B en W een ‘verkenning’ aan van een lokaal afsteekverbod vanaf de jaarwisseling 2023/2024. Afgelopen jaarwisseling kenden enkele gemeenten een algeheel afsteekverbod. Maar in al deze gemeenten stak men uiteindelijk toch veel vuurwerk af. Ook meldden al deze gemeenten schade aan de openbare ruimte, onder meer aan afvalbakken en verkeersborden. Volgens de cijfers lag de schade aan de openbare ruimte wel lager dan in voorgaande jaren. Dat is gelijk aan het landelijke beeld, inclusief gemeenten zónder afsteekverbod.

Eén landelijke lijn, geen lokaal verbod

Landelijk ontbreekt het nog altijd aan een duidelijke (meerjaren)strategie, zo stelt de gemeente. “Daardoor gaan gemeenten verschillend om met het afsteken van vuurwerk.” Het college vindt dit een ‘onwenselijke situatie’. “Wij zijn voorstander van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Maar dan moet dit wel landelijk worden geregeld. De ervaringen in de andere gemeenten laten zien dat zo lang er geen verbod is op de verkoop van vuurwerk, een lokaal afsteekverbod niet te handhaven is. Wij zien dan ook geen meerwaarde in enkel een afsteekverbod op gemeentelijk niveau.”

Uitbreiding vuurwerkvrije zones

Afgelopen jaarwisseling waren er vijf vuurwerkvrije zones in de stad. Volgens de gemeente waren de ervaringen positief. Zo waren er geen incidenten rondom deze zones. En daarbij geen meldingen van vuurwerkoverlast. Ook gaven verschillende direct belanghebbenden van de genoemde locaties aan tevreden te zijn met het verloop rondom de vuurwerkvrije zones. “We zien daarom wel meerwaarde in het jaarlijks uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones”, stelt de gemeente. De komende maanden bekijkt zij welke vuurwerkvrije zones voor komende jaarwisseling worden toegevoegd.

Preventie en aanpak illegale handen

Al met al wil de gemeente Helmond de vuurwerkoverlast zoveel als mogelijk tegengaan. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Buiten deze tijden is sprake van een algeheel afsteekverbod. Maar desondanks is er vooral in de aanloop naar de jaarwisseling toch veel overlast. “Handhaven op vuurwerkoverlast blijft een kat- en muisspel”, aldus de gemeente. “Gedurende het jaar krijgen meldingen over vuurwerkoverlast opvolging. En zijn de hotspots onderdeel van de dagelijkse surveillance van onze boa’s. De politie zet daarnaast in op het aanpakken van de illegale handel van vuurwerk. Ook zetten we in op preventieve maatregelen. Denk aan voorlichting op scholen, een gerichte communicatiecampagne en gesprekken met jongeren op straat.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *