Gemeente: ‘Uitspraak geen gevolgen voor bestemmingsplan ‘t Hout’

Het bestemmingsplan ‘t Hout/Hoofdstraat/Pastoor Elsenstraat in Mierlo-Hout, inmiddels omgedoopt tot ‘bestemmingsplan ‘t Hout/Hoofdstraat 176 e.o.’, werd in augustus vorig jaar door de bestuursrechter vernietigd. De fractie van Helder Helmond is hierdoor bang dat er klad komt in de realisatie van dit plan. Maar volgens de gemeente is dat niet aan de orde.

Helder Helmond wil weten of de uitspraak van de bestuursrechter gevolgen heeft voor dit bestemmingsplan. Want op een nieuw besluit zou wellicht de nieuwe Omgevingswet van toepassing zijn, de opvolger van de Wet Ruimtelijke Ordening. Maar volgens de gemeente is toetsing aan de nieuwe Omgevingswet niet aan de orde. Het bestemmingsplan voor Mierlo-Hout is namelijk al vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet getoetst aan de Wet ruimtelijke ordening en voldoet aan die wet. “De Omgevingswet trad pas op 1 januari 2024 in werking. Aangezien de invoering van nieuwe wetgeving kan zorgen voor vertraging van de processen en dit niet wenselijk is, is hard gewerkt aan een behandeling vóór de invoering van de wet”, aldus de gemeente. Ook heeft de uitspraak van de Raad van State van 27 maart geen gevolgen voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. Want de procedure valt volgens de gemeente onder de ‘oude’ wetgeving.

Ter inzage
Na de vaststelling door de gemeenteraad komt het bestemmingsplan ter inzage voor de beroepsprocedure. Als beroep wordt ingediend, dan behandelt de Raad van State het plan. “Alleen als de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt, heeft de uitspraak gevolgen”, zegt de gemeente. “Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is uiteraard rekening gehouden met de onderbouwing van het besluit van de Raad van State. Dat leidde tot de vernietiging van het bestemmingsplan ’t Hout/Hoofdstraat/Pastoor Elsenstraat. Wij verwachten niet dat het nu voorliggende bestemmingsplan ’t Hout/Hoofdstraat 176 e.o. vernietigd wordt. Omdat de punten die volgen uit de uitspraak al zijn verwerkt. En dan heeft de uitspraak hiervoor geen gevolgen.”

Mogelijk wél gevolgen voor andere plannen
Het volgen van de ‘oude’ procedure voor het bestemmingsplan, volgens de Wet ruimtelijke ordening, heeft volgens de gemeente dan ook geen gevolgen voor de realisatie van het bouwplan dat dit bestemmingsplan mogelijk maakt. In theorie zou het wél gevolgen kunnen hebben voor andere bestemmingsplannen, die nog afgerond mogen worden onder de ‘oude’ Wet ruimtelijke ordening. Daarbij gaat het nog om een tiental bestemmingsplannen. “Echter, enkel indien deze bestemmingsplannen in een beroepsprocedure door de Raad van State worden
vernietigd, heeft de uitspraak gevolgen”, zo zegt de gemeente.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *