Gemeente verruimt Starterslening tot € 50.000,-

De gemeente Helmond gaat de maximale hoogte van de Starterslening verruimen tot een bedrag van € 50.000,- voor woningen met een koopsom tot maximaal € 405.000,-. Door deze aanpassing kunnen starters gemakkelijker een eerste woning kopen.

Eind 2022 stemde de gemeenteraad in met een motie met betrekking tot verruiming van de geldende voorwaarden van de Starterslening. Na bestudering van de mogelijkheden en effecten ervan blijkt dat een verruiming van de maximale hoogte van de Starterslening financieel én juridisch mogelijk is. Bovendien heeft het een positief effect op de kansen van starters op de woningmarkt. Daarom besluit de gemeente de maximale hoogte van de Starterslening te verruimen tot € 50.000,-, voor woningen met een koopsom tot maximaal € 405.000,-.

Gemakkelijker kopen

Met het aanpassen van de maximale hoogte van de Starterslening kunnen starters gemakkelijker een eerste woning kopen. Want door de Starterslening kunnen ze nét een beetje extra lenen voor het aankopen van die eerste woning. De Starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de hypotheek bij de bank en de prijs van het huis. Dit geeft starters meer keuzemogelijkheden op de woningmarkt en maakt het mogelijk om in een hogere prijscategorie te zoeken naar een geschikte woning. Beoogd effect van het verruimen van de maximale hoogte van de Starterslening is dat het voor starters makkelijker wordt om een woning in Helmond te kopen.

Stijgende kosten

Met het verruimen van de Starterslening zullen de rente- en beheerskosten stijgen. De reserve Starterslening dient als dekking voor deze kosten. Vooralsnog is deze reserve toereikend om de kosten te dekken. Deze verruiming betekent verder dat de gemeente eventueel meer liquide middelen over gaat maken naar de rekening van de SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, die de lening gaat verstrekken), omdat die hogere leningen mag verstrekken aan de inwoner. Dit onderdeel levert geen extra kosten op.

Informeren

Via de gemeentelijke website brengt de gemeente inwoners op de hoogte van de nieuwe voorwaarden wat betreft de maximale hoogte van de lening. Ook informeert zij makelaars in Helmond middels een brief, zodat zij dit kunnen meenemen in hun advisering richting kopers. De gemeente blijft het aantal toegekende Startersleningen continu monitoren en werkt daarbij samen met de SVn.

[Foto: John Janssen]

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *