Gemeenten Peelland krijgen steeds beter zicht in de (onder)wereld van ondermijning

Woensdag 15 februari 2023

In 2022 werden in Peelland kilo’s hard- en softdrugs in beslag genomen, 14 hennepkwekerijen ontmanteld, tientallen aanhoudingen verricht voor handel in (hard)drugs en 16 drugspanden gesloten.

Dit is een greep uit de resultaten in ‘Bovenop de Onderwereld’, het jaaroverzicht aanpak ondermijning Peelland 2022. Hierin staat wat de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in 2022 heeft opgeleverd.

Niet achteroverleunen
We werken ruim zeven jaar samen met de partijen in Peelland en blijven dit doen. Burgemeester Blanksma: “Samenwerking tussen partijen staat bij de aanpak voorop. Dat blijft nodig als we met elkaar de criminele doelgroep, met van nature een groot aanpassingsvermogen, vaker te slim af willen zijn. De blijvende samenwerking past ook bij de ambitie die we met elkaar hebben om meer inzicht te krijgen in de onderwereld om deze zo effectief mogelijk te bestrijden en meer aan de voorkant van deze hardnekkige problematiek te komen.”

Acties om ondermijning aan te pakken
In Peelland stond in 2022 de aanpak van ondermijnende samenwerkingsverbanden (familiestructuren) centraal. Het Peelland Interventie Team (PIT) controleerde op locaties waarvan sterk het vermoeden bestond dat er sprake was van misstanden of niet voldoen aan bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Dat leverde vorig jaar bij 42 controleacties op 228 locaties in totaal 361 overtredingen op. Door het gezamenlijk optreden werden vele overtredingen beëindigd. Daarnaast was er aandacht voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zo werden in Helmond en Deurne de inwoners via social media geïnformeerd over ondermijning en opgeroepen te melden.

Samenwerking met anderen
Veiligheidsvraagstukken beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Daarom werken we op het gebied van integrale veiligheid ook bovenlokaal (op niveau Peelland en Oost-Brabant) samen om de slagkracht te versterken en kennis en expertise met elkaar te delen. Zo werken we in Peelland nauw samen met anderen:

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland;
Politie;
OM;
Belastingdienst (binnen de wettelijke kaders);
de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA);
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
Enexis;
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD);
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
woningcorporaties;
bedrijventerreinen;
zorg- en welzijnsinstellingen.

Melden helpt!
Meld overlastsituaties en verdachte situaties door anoniem contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Melden kan ook bij de politie via 0900 88 44 of bij het PIT op 0492 – 58 73 09 of info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij ons terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het PIT.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *