Gemeenteraad houdt zelf vinger aan de pols

Een amendement (wijziging) op een raadsvoorstel ondertekend door negen politieke partijen geeft wel aan dat de gemeenteraad graag zelf de vinger aan de pols houdt als het gaat om een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB). Zo’n verklaring is nodig als afgeweken wordt van een bestemmingsplan en dient door de gemeenteraad te worden afgegeven.

In het oorspronkelijke raadsvoorstel zou deze bevoegdheid toekomen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit werd niet door iedereen in de raad met gejuich ontvangen. Negen partijen besloten dan ook onder initiatief van het CDA een amendement (wijziging) in te dienen. Daarin verzoeken zij het college om maandelijks aan de raad een lijst te overleggen met projectbesluiten. Ook moet er de mogelijkheid zijn om op verzoek van tenminste 1/5 van de gemeenteraad, een project van de lijst op de agenda van een commissievergadering te plaatsen. Dat laatste binnen 5 werkdagen.

Verwachtingen

Wethouder Gaby van den Waardenburg wees erop dat bespreking in een opiniecommissie uiteindelijk niet automatisch leidt tot het niet afgeven van een VVGB. Wel kunnen door de raad wensen en bedenkingen uitgesproken worden over omgevingsvergunningen. Ook benadrukte ze dat participatie van de inwoners los gezien moet worden van het wel of niet afgeven van een VVGB.

Voorstanders van het oorspronkelijke raadsvoorstel om de bevoegdheid aan het college te laten, waarschuwden voor het wekken van verwachtingen bij de inwoners. Bespreking in de commissie zou verwachtingen kunnen wekken, die niet waargemaakt kunnen worden.

Ondanks de uitleg van de wethouder en de oproep van een inspreker ging de raad in meerderheid akkoord met het raadsvoorstel uitgebreid met het amendement.

Foto: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.