Gemeenteraad tevreden over aanpak coronacrisis

Tot die constatering komt het college in haar jongste update rondom de coronacrisis. Zij stelt tegelijkertijd dat Helmond nog volop in die crisis zit, maar het einde lijkt nu dan toch in zicht. Niettemin zullen de gevolgen nog langere tijd doorwerken. Dat vereist dat er nog de nodige maatregelen moeten worden getroffen. “We moeten de schouders eronder blijven zetten”, aldus het stadsbestuur.

Perspectief voor jeugd

Naast het steunpakket voor de culturele sector, kwijtschelding huur sportaccomodaties en landelijke regelingen zoals de NOW, TOZO en TONK is er aandacht voor de jeugd. Een voorbeeld daarvan is het reeds opgestarte Helmond Hangout live, een online platform voor jongeren. Tien weken lang worden er zo’n honderdvijftig online-workshops voor jongeren georganiseerd. Er zijn inmiddels al bijna 1.000 aanmeldingen binnen. Daarnaast wordt er in mei gestart met een campagne om jongeren die hun (bij)baan zijn verloren te bereiken en passend te ondersteunen. Met betrokken partners als GGD, LEVgroep, BJ, GGZ en anderen wordt tevens gewerkt aan het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren.

Heropeningsplan horeca

In samenspraak met horeca Helmond heeft het stadsbestuur alvast enkele besluiten genomen om de horeca bij heropening te ondersteunen. Deze ondersteunende maatregelen zijn er vooral om de beperkingen die de 1,5 meter afstand oplevert te compenseren. Zo mag er in heel 2021 nog gebruik gemaakt worden van vergrote terrassen. Daarmee kan er net zoveel meubilair geplaatst worden als voor de coronacrisis. De Steenweg (deel Kromme Steenweg tot Kanaaldijk N.W.) heeft op de stoep beperkt ruimte voor vergrote terrassen. Daarom mag de horeca daar tussen 15 april en 15 oktober 2021 van vrijdag 15.00 uur tot maandag 11.00 uur terrassen tot de stoeprand zetten. Daarvoor wordt de Steenweg voor autoverkeer afgesloten, zodat voetgangers veilig de
terrassen via de straat kunnen passeren. De afsluiting is beperkt tot het weekend om andere belanghebbenden (winkeliers, kantoren en omwonenden) tegemoet te komen. Ook wordt er in 2021 geen precariobelasting geïnd voor terrassen en uithangborden. Daarnaast zullen er geen legeskosten in rekening worden gebracht voor evenmentenvergunningen.

Evenementen

Er wordt naar aanleiding van de wensen en behoeften van organisatoren een voorlopige evenementenkalender opgesteld. Doordat veel organisatoren hun evenement door willen schuiven naar de tweede helft van dit jaar zorgt dat voor druk op de kalender. In overleg wordt er gezocht naar alternatieven. Samen met Helmond Marketing, VVV Helmond en de nieuwe regiomarketingorganisatie Land van de Peel wordt tijdig gezorgd voor de nodige publicatie. Het is nu van rijkswege wachten op groen licht

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *