Groen licht voor fusiepartners Jan van Brabant en De Peel

Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel (Commanderij College en Willibrord Gymnasium) hebben na een onderzoekperiode groen licht gegeven voor het vervolgproces dat gaat leiden tot een fusie per 1 januari 2022. De stichtingen staan in de toekomst open voor eventuele nieuwe onderwijspartners uit de Brainportregio en omstreken. Daarmee willen ze in gesprek gaan om de krachten te
bundelen.

De bestuurders en Raden van Toezicht van SOO Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel geloven sterk in de toegevoegde waarde van deze fusie. De regio’s Helmond en De Peel zijn sociaal economisch en cultureel met elkaar én met de Brainportregio en omstreken sterk verbonden. Bij het samen optrekken in het fusietraject is gebleken dat de (organisatie)cultuur en de opvattingen daarover van beide stichtingen goed op elkaar aansluiten. Het onderwijs draagt in hun visie voor een groot deel bij aan het succes van de regio. Dat zou komen door samenwerking tussen onderwijs onderling, de gemeenten en het bedrijfsleven.

Aantrekkelijker

Door de krachten samen te bundelen versterken de stichtingen hun innovatief vermogen én hun aantrekkelijkheid als werkgever. Dat is een belangrijk gegeven in deze tijd van toenemend lerarentekort. De overheid en de maatschappij vragen steeds meer om verantwoording en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn in toenemende mate gespecialiseerde medewerkers nodig. Die ondersteunen bij het verantwoord vormgeven aan de eisen en vraagstukken waar schoolbesturen voor staan. Door samen te gaan werken kunnen beide schoolbesturen hieraan op een financieel gezonde wijze voldoen.

Na de vakantie

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Deurne, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek worden gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen fusie. Ook wordt aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd om in te stemmen met de fusie. Na de
zomervakantie gaan de voorbereidingen op de fusie door.

Commanderij College-Macropedius Gemert (Foto: Dave van Hout)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *