GroenLinks voor een groener, gezonder en gelukkiger Brabant

Tijdens de ledenvergadering van GroenLinks Brabant is ingestemd met het verkiezingsprogramma ‘Kiezen voor een groen, gezond en gelukkig Brabant, voor elke inwoner van Brabant’. Lijsttrekker Jade van der Linden: ‘Met dit programma bieden we oplossingen voor de grote opgaven waar Brabant voor staat. GroenLinks maakt stevige keuzes om te investeren in een groenere, gezondere en fijnere leefomgeving voor mens én dier. We willen de kar trekken en weer verantwoordelijkheid nemen in een volgende Brabants coalitie’.

Radicaal vergroenen en vernatten van Brabant

Overal in Brabant merken we de gevolgen van de klimaat- en stikstofcrisis, door bosbranden, hittestress, wateroverlast en droogte. De natuur en biodiversiteit is kwetsbaar en de kwaliteit van het water en de bodem staan onder druk. GroenLinks wil daarom de Brabantse leefomgeving stevig vergroenen met duizenden hectares nieuw bos: In Brabant planten we 40 miljoen nieuwe bomen. Ook wil GroenLinks meer middelen uittrekken voor het beheer van de bestaande bossen. Het robuuste NatuurNetwerk Brabant moet in 2027 af zijn.

Om de watercrisis op te lossen wil GroenLinks meer in te zetten op het vasthouden van water. Zoals de aanleg van waterbuffers en grootschalige bergingsplekken als ook het ruimte geven aan rivieren en beken. De partij wil steviger inzetten op het beperken van het
watergebruik door grootverbruikers en het stimuleren tot meer hergebruik van (drink)water. Daarnaast stelt GroenLinks dat de kwaliteit van het water in Brabant gezonder en schoner kan en moet. Uiterlijk in 2027 moet het Brabantse water aan de Europese eisen voldoen.

Werken aan een schonere en gezondere leefomgeving

In Brabant is het slecht gesteld met de kwaliteit van de lucht, het water en de bodem. GroenLinks staat voor een Brabant waarin de gezondheid niet langer geschaad wordt door luchtvervuiling en waarin de natuur, water en de bodem weer van goede kwaliteit zijn.
GroenLinks wil daarom versneld verduurzamen en schoner maken van het verkeer en vervoer, de landbouw en de industrie in Brabant. Dat betekent concreet meer investeringen in het openbaar vervoer, het houden van minder dieren als ook het verminderen en strenger handhaven op vervuilende industrieën.

Schone energie van en voor ons allemaal

Om de klimaatcrisis op te lossen wil GroenLinks een snellere omschakeling naar meer duurzame energie. Zo is Brabant dan ook niet afhankelijk van totalitaire regimes zoals Rusland. De partij wil dat er maximaal wordt ingezet op het tegengaan en voorkomen van
energiearmoede door het grootschalig isoleren en verduurzamen van woningen. Eveneens wil GroenLinks de eisen voor energiebesparing bij het bedrijfsleven meer handhaven en investeren in lokale en regionale opslagcapaciteit zodat het energienet niet overbelast raakt. Daarnaast stelt de partij dat er geen plek is voor kerncentrales in Brabant en geeft GroenLinks geen medewerking aan boringen naar schaliegas in de provincie.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *