Grote controle: overtredingen op industrieterrein Hoogeind

Bij een grote integrale controle door het Peelland Interventie Team (PIT) op industrieterrein Hoogeind in Helmond zijn verschillende overtredingen geconstateerd die met het milieu te maken hadden. Alle ondernemers op het industrieterrein hebben aan de controle meegewerkt. Overtreders een aanschrijving, hercontrole of een boete. Aanleiding voor de controle waren verschillende meldingen uit de omgeving.

Het ging om bijvoorbeeld het niet juist opslaan van bodembedreigende stoffen. Of om verkeerd parkeerde voertuigen. Er zijn ook voertuigen weggesleept. Op diverse plaatsen zijn overtredingen met betrekking tot brandveiligheidseisen geconstateerd. Onderzoek naar arbeidsomstandigheden, resulteerde onder andere in verschillende onderzoeken naar uitkeringsfraude. Waar het kon, hebben bedrijven meteen actie ondernomen en zijn overtredingen meteen ongedaan gemaakt.

Integrale controle

Bij de controleactie waren de volgende organisaties betrokken: politie, Veiligheidsregio BrabantZuidoost (brandweer), Senzer, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB, vreemdelingenpolitie(AVIM), Douane, gemeente Helmond en netbeheerder Enexis.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving
Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld
Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *