Met de start van het project ‘Grote Oogst’ gaan de Helmondse bedrijventerreinen BZOB en Hoogeind versneld verduurzamen, met steun van de provincie en de gemeente Helmond.

Vrijdagmiddag ondertekenden gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouders Arno Bonte en Martijn de Kort en parkmanager van Stichting Bedrijventerreinen Helmond Frits Rutten het Plan van Aanpak ‘Grote Oogst Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant en Hoogeind’. Het is de officiële start van het project Grote Oogst in Helmond. Hierbij werken ondernemers met elkaar en met de gemeente samen, zodat ze bijdragen aan de energietransitie in de stad en het klimaatneutraal maken van Helmond in 2030.

Grote Oogst

Grote Oogst is een uniek en ambitieus programma. Hierin werken ondernemers intensief met elkaar én met de gemeente samen. De projecten dragen afzonderlijk bij aan de energietransitie. Bovendien zorgen ze als collectief voor een versnelde verduurzaming van de Helmondse bedrijventerreinen, die daar erg geschikt voor zijn. De industriële geschiedenis van die bedrijven en terreinen biedt veel ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen die direct bijdragen.

Klimaatneutraliteit Helmond 2030

De ondertekening vindt bewust plaats tijdens het laatste klimaatlab met ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen, om te komen tot een klimaatcontract. De uitdaging om in 2030 klimaatneutraal te zijn is enorm. De gemeente Helmond is blij dat het Helmondse bedrijfsleven actief inzet op versnelde vergroening en innovatie om deze doelen te halen. Daarbij past het binnen de stad en de Brainport-regio om samen te werken en aanwezige kennis en techniek te benutten. De zes Helmondse bedrijventerreinen zijn voorbeelden in hoe dit moet.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond

De gemeente Helmond kent een unieke samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Helmond is een van de eerste gemeenten in Nederland waar een op basis van een Ondernemersfonds gefinancierde parkmanagementorganisatie is opgericht. SBH is sinds 2013 dé gesprekspartner voor en namens ondernemers die gezamenlijk zaken willen oppakken. SBH heeft een sterk en gedragen bestuur en pakt veel verschillende thema’s voor de ondernemers op. Op het gebied van de energietransitie voert Smart Synergy Helmond projecten uit.

Vier grote en kansrijke projecten

Er zijn vier grote en kansrijke projecten voor een versnelling in de komende jaren. Allereerst is dat een warmterotonde op Groot Schooten. Hier worden kantoorgebouwen collectief gevoed met warmte uit een aantal WKO’s en restwarmte. De tweede is een waterrotonde, waar men afvalwater hergebruikt en oppervlaktewater wint. Verder gaat het om een tweede warmterotonde op BZOB, waar restwarmte van bedrijven en aquathermie helpt een bestaand warmtenet te verduurzamen. Het laatste project is een grondstoffenrotonde voor circulaire verwerking en het verduurzamen van materiaalketens en reststromen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.