Helmond aan de slag met Educatieve Agenda

Kansen van jeugdigen versterken en hen optimaal voorbereiden op de (toekomstige) samenleving. Dat is de opdracht voor bestuurders en directies van kinderopvangorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Helmond. Vorige week is daarvoor de Educatieve Agenda 2020-2030 ondertekend.

Met onderstaande opgaven wordt richting gegeven aan de uitvoering van de plannen.

  1. Verbinding opvang en onderwijs en jeugdhulp 2. Ononderbroken ontwikkeling 3. Taalondersteuning aan (anderstalige) kinderen/ jongeren en hun ouders 4. Toekomstgericht onderwijs en wereldburgerschap

Binnen deze vier opgaven zijn een aantal speerpunten geformuleerd. Er wordt alert ingespeeld op de veranderende omstandigheden die leiden tot mogelijke belemmeringen van de ontwikkeling van jeugdigen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in toekomstgericht onderwijs. Partnerschap met ouders loopt als een rode draad door de vier opgaven heen.

De organisaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de agenda. Wel bepaalt elke partij of en in welke mate hij een rol dan wel verantwoordelijkheid heeft  in de uitvoering om het resultaat te behalen. Dit verschilt per opgave, speerpunt en/ of activiteit.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond