Helmond in 2040: een gezonde, duurzame en bruisende stad

Helmond in 2040: een gezonde, duurzame en bruisende stad

Het is goed wonen en leven in het Helmond van 2040. Helmond is een gezonde stad, een bruisende stad aan het water, een stad die duurzaam bereikbaar is en een stad die groen en klimaatbestendig is. Dat valt te lezen in de concept-omgevingsvisie van Helmond.

Wethouder Van den Waardenburg is blij dat de concept-Omgevingsvisie er nu ligt: ‘Hiermee zetten we een stip op de horizon: wat voor stad willen we in de toekomst zijn? Met deze Omgevingsvisie laten we niet alleen zien dat we als Helmond de ambitie hebben om verder te groeien, maar ook hoe we dat willen doen. Op een groene, gezonde en duurzame manier, en vooral op een manier zodat al onze inwoners kunnen meedoen.’

Een visie van alle inwoners
In de concept-Omgevingsvisie staat hoe de gemeente om wil gaan met wonen en werken, verkeer, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. Dus bijvoorbeeld waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, maar ook hoe Helmond bereikbaar blijft en waar ruimte is voor groen en natuur.

Eind 2020 is de gemeente Helmond gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie voor Helmond 2040. In een interactief proces zijn steeds weer andere inwoners, ondernemers en partners aan het woord geweest. ‘Dat is ook hard nodig’, zegt wethouder Van den Waardenburg, ‘want de omgeving is van ons allemaal. Dus we moeten er allemaal zorg voor dragen. Daarom wil ik al die inwoners die hebben meegedacht en meegeholpen danken voor hun tijd, hun ideeën en hun inzet.’

Iedereen kan reageren

De samenvatting van de concept-omgevingsvisie is te vinden op www.helmond.nl/omgevingsvisie. Hier staat ook de omgevingsvisie zelf. De gemeente nodigt iedereen van harte uit om te reageren op de concept-Omgevingsvisie. Dit kan tot en met 3 maart 2023. De gemeente neemt alle reacties mee bij het opstellen van de eindversie. Deze wordt officieel ter visie gelegd en daarna vastgesteld door de gemeenteraad.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *