Helmond komt niet voor in lijst met pilots toegangstesten

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april, verspreid over Nederland. De volledige lijst is hier te vinden. Helmond komt er niet in voor.

Ook bijvoorbeeld Museum Helmond had graag meegedaan aan een pilot. “Dat was een wens inderdaad, maar het museum is niet gekozen om mee te doen. Het is het Noordbrabants museum geworden die meedoet met de testweek”, meldt een woordvoerster. Jochem Otten van het het Speelhuis en de Cacaofabriek had zich ook aangemeld om mee te doen aan de testperiode. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, reageert hij.

Verder onderzoek

Eerder werd al in de zogenaamde fieldlabs beperkt ervaring op gedaan met toegang tot evenementen met een negatief testbewijs. In die onderzoeksopzet lag de focus voornamelijk op het gedrag van mensen. Doel is nu om te onderzoeken hoe de inzet van testen werkt voor onder andere de testlogistiek, infrastructuur, ICT en de testbereidheid onder mensen.

Het gaat in de pilots om niet-vergunning plichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen in de maand april met een beperkt aantal bezoekers. Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met spreiding van regio, sector, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen.

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland . Ze krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Met de gemeenten is overleg over de uitvoering en handhaving. Als deze succesvol zijn, kan daarna een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal. Het kabinet vindt het verantwoord deze pilots nu uit te voeren

Foto: Museum Helmond doet niet mee met de testweek

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *