Helmond maakt zich sterk voor een toegankelijke stad

Samen met betrokken instanties en de gemeente Helmond werd donderdag het manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. In 2016 trad het VN-verdrag Handicap in werking. Dit verdrag schrijft voor dat iedereen mee kan doen in de samenleving; mensen met en zonder handicap, beperking of psychische kwetsbaarheid. Samen werd een actieplan opgesteld voor 2020-2021. Er is al veel bereikt.

Ook de komende jaren blijft Helmond zich samen met partners in de stad inzetten voor een toegankelijke stad. Door adviezen van ervaringsdeskundigen (zoals leden van Helmond Toegankelijker, de Werkgroep VN-verdrag en het Gehandicaptenoverleg) zijn er al veel stappen gezet op gebied van toegankelijkheid. Zoals onder andere: het ontwerp van het Huis voor de Stad, het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeentelijke website en verbeterplannen voor de gemeentelijke balies en het Klant Contact Centrum. Bovendien is er structureel aandacht voor begrijpelijke taal. Veel standaard brieven en formulieren van de gemeente zijn al aangepast naar eenvoudigere taal. De training Heldere Taal wordt standaard aangeboden aan (nieuwe) ambtenaren.

De ondertekenaars van het manifest (Foto: gemeente Helmond)

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *