Helmond: maatwerk bij giften voor mensen in de bijstand

De gemeente Helmond is blij met landelijke initiatieven om gemeenten meer vrijheid te geven bij het vrijlaten van giften voor mensen in de bijstand. Die sluiten volgens burgemeester en wethouders aan bij wat Helmond probeert te doen: maatwerk leveren en per individueel geval bekijken wat er mogelijk is.

Sacha van Lierop, Gerard Bosch en Ine Warmerdam van de fractie Plan! stelden vragen hierover. Aanleiding was het nieuws over de vrouw die 7000 euro moet terugbetalen aan de gemeente Wijdemeren. Dat bedrag moet terugbetaald worden omdat de vrouw, die sinds 2015 een bijstandsuitkering ontving, jarenlang boodschappen cadeau had gekregen van haar moeder. Een bijstandsgerechtigde is wettelijke verplicht om giften en daarmee ook giften in de vorm van levensmiddelenartikelen te melden. Plan! wilde weten hoe de gemeente Helmond daarmee omgaat.

Maatwerk

Volgens burgemeester en wethouders is in Helmond dus maatwerk het uitgangspunt. “We kijken naar de bestemming (bijvoorbeeld in het geval van levensmiddelen) en de hoogte van de gift. Op basis van de persoonlijke omstandigheden wordt bekeken of de ontvangst van de gift leidt tot een bestedingsniveau dat hoger is dan met de bijstand verenigbaar is.” Op basis van de persoonlijke omstandigheden, wetgeving, het gemeentelijk beleid en jurisprudentie wordt beoordeeld of de gift vrijgelaten kan worden. Het kan ook als inkomen in mindering gebracht worden op de uitkering. Nog een mogelijkheid is het bedrag bij het vermogen van de bijstandsgerechtigde op te tellen.

Plan! wilde ook weten hoe het dan zit met bijstandsgerechtigden die wel gebruik kunnen maken van het aanbod van de voedselbank.

Om bij de voedselbank (of in het geval van Helmond bij Super Sociaal) terecht te kunnen, moeten mensen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voedselbank ofwel Super Sociaal beoordeelt of iemand aan de voorwaarden voldoet. College: “In het algemeen kan worden gezegd dat wanneer iemand aan de voorwaarden van de voedselbank of Super Sociaal voldoet, er geen sprake zal zijn van te grote toename van het bestedingsniveau. Vrijlating ligt dan dus voor de hand.” Er zijn volgens B. en W. in Helmond geen gevallen bekend, waarbij dit tot problemen heeft geleid.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *