Helmond ontving bijna 2 miljoen euro voor cultuur

De gemeente Helmond heeft voor de lokale cultuur (musea, theater, poppodia en dergelijke) bijna 2 miljoen euro ontvangen voor de periode maart 2020 – juli 2021. Op vragen van de PvdA geeft het College van Burgemeester en Wethouders (B. en W.) eent een specificering van waar het geld naartoe is gegaan.

In mei 2020 ontving de gemeente uit een steunpakket van het kabinet (totaal €60 miljoen) een kleine 3,5 ton ter compensatie voor extra kosten die gemaakt zijn om de cultuursector in Helmond te steunen. Daar bovenop ontvingen Helmondse instellingen uit een steunpakket van €48,5 miljoen gezamenlijk iets meer dan 3 ton. Dat bedrag werd als volgt verdeeld onder Helmondse instellingen:

  • Cacaofabriek – €150.906;
  • Museum Helmond – €53.816;
  • Het Speelhuis – €133.000;

In augustus 2020 ontving de gemeente tweemaal een financiële ondersteuning om de periode tot 1 juli 2021 te overbruggen. Uit de eerste compensatie (totaalpakket 60 miljoen euro) ontving de gemeente Helmond 3,5 ton. Het tweede steunpakket (voor de gemeentes totaal €150 miljoen) ontving Helmond bijna 9,5 ton om de culturele instellingen tot 1 juli 2021 te kunnen blijven ondersteunen.

Voorstel voor verspreiding laatste pakket

De gemeente is nog aan het kijken hoe ze het laatste genoemde bedrag (bijna 9,5 ton) wil gaan besteden. “Gezien de expliciete oproep van de minister om dit bedrag daadwerkelijk in te zetten voor de ondersteuning van de lokale culturele sector, onderzoeken we momenteel in hoeverre we hieraan gehoor kunnen geven”, zegt het college in een brief aan de raad. De gemeente werkt nog aan een voorstel voor een steunpakket voor de culturele instellingen in Helmond voor de periode 1 januari 2021 – 1 juli 2021. Hierover wordt de raad later nog geïnformeerd.

Cultuureducatie en -participatie

Door de coronacrisis zijn er voor de basisscholen en middelbare scholen veel buitenschoolse activiteiten afgelast. In normale omstandigheden organiseert CultuurContact dat soort activiteiten. Die activiteiten worden gedeeltelijk door het rijk gefinancierd, maar ook een gedeelte door de gemeente. De middelen die de organisatie vorig jaar ontving mogen dit jaar extra gebruikt worden om zo het geplande lesprogramma door te laten gaan.

“CultuurContact heeft CmK-Cinema ontwikkeld. Dit is een traject van digitale lessen, met een hoge kwaliteit waarbij onder andere de disciplines beeldende kunst, dans, multimedia, literatuur, muziek en theater voorbij komen”, legt het college uit. Daarnaast is er door de openbare scholen een Summerschool opgericht. Dit programma was bedoeld om, met gebruik van kunst en cultuur, achterstanden te beperken.

Veel culturele activiteiten voor kwetsbare groepen zijn het afgelopen jaar ook stil komen te liggen. “Het is te verwachten dat kwetsbare doelgroepen zich behoedzamer opstellen als het gaat om het deelnemen aan (culturele) activiteiten. Wij hebben gezien dat de culturele sector zich op dit punt vindingrijk heeft opgesteld”, schrijft het college aan de raad. Zo zijn er door Cultuurverbinder bij CultuurContact (een samenwerking tussen gemeente en instellingen) initiatieven ontstaan zoals: mini-bieb bij verzorgingshuizen en interactieve projecten met ouderen.

Als laatste is de gemeente ook nog mede-initiatiefnemer van Sport en Cultuur Helmond. “Dit biedt een platform voor alle inwoners van Helmond om laagdrempelig kennis te maken met sport- en cultuuractiviteiten.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Liam Toll

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *