Helmond presenteert meerjarenplan 571 hectare bos

Voor 571 hectare bosbezit heeft het stadsbestuur een nieuw Meerjarenplan bosbeheer gepresenteerd. Het plan geldt de komende tien jaar voor bossen, vennen en heide verspreid over een zevental gebieden. De bedoelde bosgebieden onder andere de Stiphoutse bossen, Warande en Groot Goor zijn onderdeel van het natuurnetwerk in Brabant en hebben belangrijke landschaps- en natuurwaarden. Voor aanvang van werkzaamheden worden bewoners en recreanten op de hoogte gesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bordjes in het bos en de lokale media.

Nieuw

Nieuw in het Meerjarenplan is de keuze voor het verbeteren van de houtkwaliteit, herstel van bosbodems en het inbrengen van inheemse schaduw-verdragende boomsoorten om Amerikaanse vogelkers en – eik terug te dringen. Daarnaast vindt er begrazing met schapen plaats op de heide rondom het Kamerven en andere vennen in de Stiphoutse bossen. Ook is er sprake van behoud van dood hout gericht op soorten die gebonden zijn aan oud bos, aftakelende en dode bomen.

Recreatiedruk

Wat zeker afgelopen tijd duidelijk is geworden, is dat bos en heide door recreanten’ overlopen’ kunnen worden. Met voorzieningen worden recreanten gestimuleerd om van bepaalde delen van het bos gebruik te maken. Andere delen worden juist aantrekkelijker gemaakt voor de natuur door bijvoorbeeld kleine paden af te sluiten, zodat grotere aaneengesloten bospercelen ontstaan waar het wild de mogelijkheid heeft zich terug te trekken.

Adoptie en lanenplan

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan het bos- en natuurbeheer. Bijvoorbeeld door ‘adoptie’ van vennen door IVN en scouting of de organisatie van een natuurwerkdag met vrijwilligers. Dit jaar wordt ook een lanenplan opgesteld voor Warande, Groot Goor en de Bundertjes, specifiek beheer voor laanbomen in bos en natuurgebieden. Doel is om bestaande markante bomen zo lang mogelijk te behouden, met natuurlijk oog voor de veiligheid van bezoekers en omgeving.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *