Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021

Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021

Dinsdag 24 november 2020

We gaan onze afvalinzameling verbeteren en verduurzamen, om samen te zorgen voor extra afvalscheiding en minder restafval. In de loop van 2021 starten we voor alle bewoners van appartementen met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nu moeten deze bewoners hun etensresten nog bij het restafval doen. Dat hoeft straks niet meer. Verder betaalt elke Helmonder die vanaf 2021 afval goed scheidt, minder afvalstoffenheffing dan een Helmonder die afval niet goed scheidt. Tot slot veranderen de tarieven voor de milieustraat in 2021. Kortom, vanaf 2021 geldt: Afval scheiden loont!

Helmonders bieden momenteel 51% van hun afval gescheiden aan. Dit deel is recyclebaar. We willen voldoen aan de Nederlandse VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen: minstens 75% afvalscheiding en uiteindelijk nauwelijks tot geen restafval meer in 2050. We willen een circulaire afvalketen, waar afval zoveel mogelijk wordt voorkomen en grondstoffen duurzamer worden verwerkt door hergebruik en recycling. Dit kunnen we doen door thuis beter afval te scheiden. Want Helmonds restafval bevat onder andere nog veel etensresten, tuinafval, plastic verpakkingen, blik, drankkartons en papier. Ook zien we de kosten voor het verwerken van restafval flink stijgen; kosten die we allemaal moeten doorbelasten aan onze inwoners. Daarom is beter scheiden voor ons allemaal van belang.

Wethouder Gaby van den Waardenburg (Afval): “We zien dat er nog steeds te veel herbruikbare grondstoffen in ons restafval zit die verbrand worden. Naast dat de kosten voor afvalverwerking zijn gestegen, is het zonde dat goed bruikbare grondstoffen niet benut worden. Daarom is het belangrijk dat we ons afval nog beter scheiden om waardevolle grondstoffen te behouden. De wijzigingen in het afvalbeleid die we per 2021 invoeren stimuleren dat we ons afval nog beter gaan scheiden.”

Betalen per lediging voor restafval

Vanaf januari 2021 betalen Helmonders (bewoners van een koop- of huurhuis) voor hun restafvalcontainer een extra bedrag per lediging. Dit gaat pas in vanaf de 7e lediging van de restafvalcontainer in een jaar. Dit systeem van gedifferentieerde tarieven wordt ook wel diftar genoemd. Met diftar hebben onze inwoners straks zélf in de hand hoeveel afvalstoffenheffing zij betalen. Hoe beter een Helmonder afval scheidt, hoe minder restafval in zijn of haar restafvalcontainer. Die hoeft dan minder vaak aan de straat. En dat scheelt in de portemonnee. Vanaf 2021 geldt dus in Helmond: Afval scheiden loont. We gaan hiervoor komend jaar ook afvalcoaches inzetten. De afvalcoaches zijn actief in de wijken om Helmonders te informeren en helpen bij al hun vragen rondom afvalscheiding.

Gratis omruilacties container

Woont u in Helmond en wilt u vanwege de invoering van diftar overstappen op een kleinere container voor restafval? Of juist een grotere container voor oud papier of groente-, fruit- en tuinafval (GFT)? Dat kan. Van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december heeft u de mogelijkheid om uw container(s) gratis om te ruilen. Dit geldt voor het omruilen van:

 • een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter;
 • een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
 • een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra papiercontainer.

Wilt u gebruikmaken van deze gratis omruilactie? Bel dan van maandag 30 november tot en met vrijdag 18 december tussen 08.30 tot 17.00 uur naar 14 0492. Een medewerker van de gemeente regelt dan dat uw container(s) gratis wordt/worden omgeruild.

Inzameling GFT en invoering diftar voor de hoogbouw

Op dit moment hebben de meeste Helmonders in de laagbouw al de mogelijkheid om groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden in te zamelen. Voor bewoners van de Veste in Brandevoort en appartementen op andere plekken in de stad, is dit echter nog niet altijd het geval. Om het voor iedereen mogelijk te maken GFT gescheiden aan te bieden, starten we in de loop van 2021 met GFT-inzameling voor de hoogbouwbewoners. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voeren we dit wijk voor wijk in. Bewoners van die locaties worden geïnformeerd over de GFT-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Toegang en tarieven milieustraat

Het afsprakensysteem voor de milieustraat dat we vanwege corona hebben ingevoerd, blijft ook in 2021 bestaan. Dit betekent dat iedere Helmonder die de milieustraat wil bezoeken, vooraf een afspraak inplant via www.helmond.nl/afspraak. Dit voorkomt drukte en lange wachtrijen aan de poort.

De tarieven op de milieustraat veranderen vanaf 1 januari. In 2021 is het bedrag dat iedere bezoeker betaalt, afhankelijk van het aantal keer dat hij of zij de milieustraat bezoekt. Wanneer een inwoner de milieustraat meer dan 4 keer per jaar bezoekt, wordt het tarief per bezoek hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee als bezoek, maar blijven gratis.

Meer informatie

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Dit artikel heeft 2 reacties

 1. Avatar
  Van der Biesen Reply

  Dat word nog meer afval aan de bosranden en in sloten en bossen! Waar zijn jullie toch mee bezig! Ik heb altijd netjes alles gescheiden, en daarvoor word ik nu gestraft!

 2. Avatar
  Majo Hendriks Reply

  Ik kan mij niet herinneren een brief van de gemeente hierover heb gehad!
  Ik probeer zo goed mogelijk te scheiden en nu moet ik daarvoor veel meer gaan betalen, dat klopt niet! Ik voorzie enorme problemen hiermee! Mensen gaan hun afval bij buren in de bak duwen of elders neergooien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *