Helmond zoekt oplossing voor luiers in de kliko

Burgemeester en wethouders van Helmond proberen snel met een oplossing te komen voor gezinnen waarvan de kliko voor restafval snel vol zit, vanwege de luiers van hun kind. Die luiers betekenen een kostenpost voor gezinnen met jonge kinderen, omdat de kliko vaker geleegd moet worden. Groen Links diende daarom dinsdagavond een motie in samen met zes andere partijen. De motie werd door alle fracties in de gemeenteraad gesteund, behalve door CDA en Plan!

Lara Tamarinof van Groen Links hoopt dat er verder ook een oplossing komt voor het duurzamer verwerken van de luiers. “Uit onderzoek in andere gemeenten blijkt dat er in het land te weinig capaciteit is om alle luiers te recyclen. Dat betekent dat gemeenten op eigen kosten luiers inzamelen, maar die dan toch naar de verbrander af moet voeren. Dat scheelt dan natuurlijk wel voor de gezinnen, maar het jaagt de gemeente toch op kosten. Het is dus lastig. We hopen tot een oplossing te komen.”

Volgens Groen Links is al in bijna de helft van de Nederlandse gemeenten diftar  ingevoerd. De kosten van gemeenten met diftar zouden gemiddeld 70 tot 100 euro per huishouden lager zijn dan in gemeenten zonder diftar. De hoeveelheid restafval is volgens Groen Links in vrijwel alle gemeenten met diftar een stuk lager is dan in gemeenten zonder diftar. Helmond is nog maar kort bezig met het diftarsysteem en moet er nog aan wennen om beter afval te scheiden. Er zijn wel al regelingen voor minima-huishoudens en voor huishoudens met een medische indicatie (en bijbehorend medisch afval zoals incontinentiematerialen). Met luiers is (nog) geen rekening gehouden.

Motie Plan! en Helder Helmond

Ook de fracties Plan! en Helmond dienden dinsdagavond een motie in met betrekking tot het afvalbeleid. Door te weinig informatie zouden volgens de fracties veel huishoudens niet op de hoogte zijn van de wijziging van het afvalbeleid. Daarom zouden ze onverwacht met extra ledigingskosten geconfronteerd worden. Daarom willen Plan! en Helder Helmond dat burgemeester en wethouders de registratie van het aantal aangeboden restafvalcontainers vanaf 1 januari 2021 op nul zet. Op het moment dat ieder huishouden meer informatie heeft gekregen  over het nieuwe afvalbeleid, kan het registeren dan weer opgepakt worden. Die motie haalde het niet. Het voorstel van Plan! en Helder Helmond zou 300.000 euro kosten.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *