“Het College moet gewoon meer openheid geven”

De verhalen over een ‘schrikbewind’ bij de opvang van Oekraïners in de stad kwam onlangs als een grote verrassing voor veel Helmondse politici. Een poging van enkele politici om de Oekraïners persoonlijk te spreken over de angstcultuur die onder hen heerst, mislukte. Want maandag kregen het CDA en Helder Helmond namelijk te horen dat ze niet welkom waren bij de grote opvanglocatie in het gebouw van het voormalige Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan. “Het College moet gewoon meer openheid geven”, meent raadslid Ron Peters (CDA).

“Maandag om een uur of drie gingen we bij de locatie langs om eens te kijken wat er nou allemaal aan de hand is”, vertelt Peters aan Dit is Helmond. “Dat was naar aanleiding van de stukken die we in de media lazen. We werden keurig netjes ontvangen aan de balie, waar we ons registreerden. Vervolgens kregen we van een medewerker te horen dat we een afspraak moesten maken via de griffie, of de burgemeester. En dat we dus niet zomaar naar binnen mochten om met bewoners en medewerkers te spreken. Dat viel mij toch wel koud op het dak. Want wij als raad zijn wél het hoogste gezag. Wij horen zaken te moeten kunnen controleren, of het wel goed gaat, of niet. Maar blijkbaar mogen ambtenaren in dienst van de gemeente niet zomaar met raadsleden spreken. Dus zijn we onverrichterzake weer vertrokken en naar de burgemeester gestapt.”

Vragen aan College

Burgemeester Blanksma meldde dat ze intensief bezig is met de signalen die worden afgegeven. “En wij gaven aan dat we toch wel met een paar prangende vragen zitten”, vervolgt Peters. “Die vragen hebben we dinsdagochtend ingediend bij het College van B en W. Zo willen we natuurlijk allereerst weten of de verhalen in de media kloppen. En als ze kloppen, wat heeft het College dan tot nu toe gedaan? Mochten ze nou níet kloppen, dan willen we toch wel graag weten hoe die signalen naar buiten zijn gekomen? Van de burgemeester ontvingen we helaas niet veel duidelijkheid.”

Nieuwe richtlijnen

Volgens Peters heeft het ministerie nieuwe richtlijnen uitgevaardigd, die moeten worden toegepast bij de opvang van Oekraïners. “Ik ken die richtlijnen persoonlijk niet en heb daarom het College ook verzocht ons de richtlijnen toe te sturen. Met de vraag hoe we die dan hier in Helmond toepassen. En zo heb ik nog een hele lijst met vragen als aanvulling op de vragen die de VVD eerder al stelde. Want we maken ons toch wel echt zorgen om de situatie.”

Strikt regime 

De eerste verhalen over een ‘schrikbewind’ verschenen afgelopen weekend in de media. Daarbij zouden opvangmedewerkers van de gemeente Helmond te veel druk leggen op de vluchtelingen en een ‘vrij strikt regime’ hanteren. Peters: “Daarbij gaat het onder meer over de openingstijden van de keukens, hoe laat mensen binnen moeten zijn, dat soort zaken. Zo kwam mij een verhaal ten gehore van iemand die in de nachtdienst werkt en ‘s ochtends bij thuiskomst geen toestemming krijgt om een potje te koken in de keuken. Dit soort verhalen had ik maandag graag persoonlijk gehoord. Maar dat is dus niet gelukt.”

Ron Peters ziet graag dat de gestelde vragen nog deze week met spoed worden beantwoord. “We gaan hier geen maand mee wachten, want dit is echt te serieus om te laten liggen.”

Eerdere vragen

Toch trokken politici al veel eerder aan de bel bij het College. Zo kwam de VVD vorig jaar al met vragen omtrent de situatie bij de opvang van Oekraïners. Peters onderschrijft dit. “Dat klopt. Niet alleen de VVD, maar ook Helder Helmond. Ze kregen destijds louter ontwijkende antwoorden, er zou niks aan de hand zijn. Nou, dan blijft het ook een hele tijd rustig. Wat ik wil weten is dit: gaat het hier alleen om incidenten of mensen die de boel willen opkloppen, of is er toch meer aan de hand? In dat laatste geval moet het College simpelweg meer openheid geven.”

Fricties

Volgens Peters komen de signalen vooral uit de grote opvang aan de Nachtegaallaan, waar zo’n 270 tot 300 vluchtelingen worden opgevangen. “Die mensen zitten daar allemaal op een hoop”, zegt Peters. “En dat kan wel eens tot fricties leiden. Maar daar moeten we dus wel iets aan gaan doen.” Peters hoopt deze week nog antwoorden te ontvangen van het College. “Mocht dat niet lukken, dan kunnen we altijd nog een interpellatiedebat aanvragen en zelfs de gemeenteraad terug laten komen van reces. Maar ik hoop natuurlijk niet dat dit nodig is. Hoe dan ook, uiteindelijk draait het erom dat we mensen uit een oorlogsgebied een waardig bestaan kunnen bieden hier. We moeten beseffen dat ze enorm in spanning leven, daar staan we soms niet voldoende bij stil.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *