Het is bramentijd!

De bramenstruiken hangen weer vol met heerlijk zoete vruchten. Je mag ze wildplukken om ervan te snoepen: een klein bakje van 250 gram voor eigen gebruik is toegestaan. Dan blijft er genoeg over voor anderen! Bramen groeien op veel plaatsen, langs wegen en weilanden, in bossen en langs spoorbanen.

Ook veel dieren genieten van #bramen, denk aan vossen, dassen, wilde zwijnen, verschillende vogelsoorten, de ree en het edelhert.
Bramenstruiken komen steeds vaker voor in Nederland. Ze groeien snel dankzij de toegenomen stikstof in de bodem. De keerzijde hiervan is dat bramenstruiken andere soorten verdringen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.