Houtse Akker: ‘Nachtmerrie werd boze droom’   

Met die bewoordingen opende Sacha van Lierop van politieke partij plan! tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond het debat rondom de financiële bijdrage van de gemeente aan de 26 kopers aan de Houtse Akker. Het raadsvoorstel om met 20.000 euro  per gezin bij te dragen aan een oplossing voor dit bouwdrama, kon op unanieme steun van de raad rekenen.

Unaniem sprak de politiek dan ook haar grote waardering uit voor de inzet van alle betrokken partijen om te komen tot een aanvaardbare oplossing. Theo Manders (VVD) benoemde het resultaat zelfs een schoolvoorbeeld van het zo geroemde ‘poldermodel’. Toch werd er met name door de PvdA een kanttekening geplaatst. Zeker, ook deze partij was verheugd over de steun voor de 26 gezinnen. ‘Er zijn echter ook anderen in Helmond die buiten hun schuld om in de financiële problemen komen en geen gemeentelijke bijdrage van 20.000 euro ontvangen’, merkte de PvdA op.

Geen wedstrijd

Diverse partijen claimden al in een vroeg stadium de bouwellende aan de Houtse Akker te hebben aangekaart. Wethouder Erik de Vries gaf aan dat het in dit geval ‘geen wedstrijd’ betrof. ‘Het geeft wel aan hoe breed de betrokkenheid van de raad was in dit dossier’, aldus De Vries.

Op de vraag van plan! of er met deze regeling wellicht voor de toekomst sprake zou kunnen zijn van precedentwerking, antwoordde de wethouder ontkennend. Ook wierp hij de suggestie ver van zich af dat de gemeente in het voortraject wat beter op haar tellen had moeten passen bij de keuze van de projectontwikkelaar. Volgens De Vries heeft onafhankelijk onderzoek aangetoond dat de gemeente niets te verwijten valt.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.