Inwoners met lage inkomens weer recht op energietoeslag in 2023

Inwoners in Helmond met lage inkomens weer recht op energietoeslag in 2023

Donderdag 2 maart 2023

Ook in 2023 ontvangen Helmondse inwoners met een lager inkomen een energietoeslag van € 1.300. Gezien de blijvend hoge prijzen voor energie en voor boodschappen, en het gemeentelijk beleid om de draagkrachtnorm voor mensen in de bijstand te verhogen naar 130%, keert Helmond in 2023 de energietoeslag uit aan alle huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum inkomen. Dit is ruimer dan de landelijke norm van 120%.

In eerste instantie 500 euro

In eerste instantie zal aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een bedrag worden verstrekt van 500 euro. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels financiering ontvangen van het Rijk. Wanneer de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de nieuwe landelijke wetgeving zal (naar verwachting) na de zomer ook het tweede deel van 800 euro worden uitgekeerd.

Helmond kiest ervoor om een groot deel van de doelgroep de toeslag automatisch te verstrekken

Zo wordt een nieuw aanvraagproces voor inwoners voorkomen, en kan er sneller tot uitkeren worden overgegaan. Bovendien is er door de toeslag uitgekeerd in 2022 een goed beeld ontstaan over de inkomenssituatie van de doelgroep. Een verschil met vorig jaar is wel dat er nu maximaal één uitkering  per adres wordt verstrekt. Naar verwachting ontvangt het overgrote deel van de doelgroep in april 2023 de eerste € 500 van de energietoeslag voor 2023.

Een aanvraag indienen

Uiteraard kunnen inwoners die in 2023 tot de doelgroep horen, maar deze niet automatisch toegekend krijgen, een aanvraag hiervoor indienen. Dit kan vanaf eind maart 2023. Er geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.

Voor nadere informatie over de energietoeslag 2023 en andere regelingen: ga naar Energievergoeding in 2023 | Gemeente Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *