IVN Helmond lezing biodiversiteit en klimaatverandering

IVN afdeling Helmond organiseert een lezing op donderdag 13 april 2023 om 20.00 uur. Deze lezing is de derde in een reeks van 4 over de klimaatproblematiek.

De heer Ad Havermans is opgeleid als leraar aardrijkskunde en fysische geografie. Later werd hij docent management en organisatiekunde. Na zijn pensioen zette hij zich in als docent Nederlands en tegenwoordig werkt hij als schoolgids en natuurgids bij IVN Weert.

Klimaatverandering heeft vele ecologische en sociaal-economische gevolgen. In deze lezing staan de ecologische gevolgen centraal en dan vooral het effect op de soortenrijkdom: de biodiversiteit. Voor Nederland zal die vermoedelijk toenemen, of dit positief zal zijn is te bezien, maar mondiaal neemt ze af. Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het functioneren van ecosystemen. Naast aandacht voor de effecten op de Nederlandse biodiversiteit worden ook enkele mondiale effecten besproken.

De lezing illustreert op treffende wijze de interactie tussen allerlei processen en wil daarmee een lans breken voor een integrale visie op duurzaamheidsproblemen. Tenslotte wordt ingegaan op manieren waarop de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen worden verzacht. Eerst wordt klimaatverandering verkend en daarna de ontwikkeling van biodiversiteit (nationaal en mondiaal). Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen beiden. Tevens wordt ingegaan op de wijze waarop in natuur- en milieu-educatie aandacht kan worden besteed aan deze problematiek.

Locatie: de kantine van Speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85.

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.