Jaarverantwoording 2023: Helmond houdt 2,2 miljoen euro over

De jaarverantwoording 2023 van de gemeente Helmond is aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarverantwoording staat een overzicht van de geboekte resultaten en van de inkomsten en uitgaven die de gemeente vorig jaar deed. Financieel sluit Helmond 2023 af met een positief saldo van 2,2 miljoen euro.

Dit is inmiddels de tweede Jaarrekening van dit college, dat startte met de uitvoering van het ambitieakkoord Een sterker Helmond voor iedereen. Veel van de plannen uit het ambitieakkoord zijn tot uitvoering gekomen. Daarover verscheen onlangs de Tussenstand Ambitieakkoord. Goed nieuws is dat de gemeente Helmond het jaar 2023 afsluit met een positief saldo van € 2,2 miljoen euro.

Trots
Wethouder de Kort van Financiën is een tevreden en trots man: “2023 was het eerste volle jaar voor dit college. Vanuit het ambitieakkoord hebben we 2022 vooral gebruikt om de lijnen uit te zetten. In 2023 vertaalden we veel van onze ambities naar uitvoering en realisatie. We zijn dan ook trots met alles wat we hebben bereikt. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te doen en te realiseren. Daar gaan we de komende jaren volop mee door. Financieel sluiten we ook goed af. Maar tegelijk zijn de jaren vanaf 2026 financieel onzeker. Dat komt mede door onduidelijkheid vanuit Den Haag en dreigende lagere inkomsten vanuit het Rijk.”

Financieel gezond
Het jaarrekeningresultaat over 2023 bedraagt 13,5 miljoen euro positief. Dit resultaat ontstaat mede doordat een aantal zaken nog niet geheel is uitgevoerd in 2023 en voorgesteld wordt om de daarvoor beschikbare middelen door te schuiven naar 2024. In totaal gaat het om 4,1 miljoen euro aan resultaatbestemmingen. Daarnaast wordt voorgesteld om 7,1 miljoen euro overschot opvang Oekraïners te storten in een nieuw te vormen reserve voor dat doel. Per saldo blijft er dan een nettoresultaat over van ruim 2,2 miljoen. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Behandeling live te volgen
Behandeling van de Jaarrekening in de gemeenteraad vindt plaats op 2 juli aanstaande. Deze bijeenkomst kun je live volgen via de website van de gemeenteraad helmond.raadsinformatie.nl/live. De Tussenstand Ambitieakkoord is te zien via deze link.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *