Uit handen van secreraris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marjan Hammersma kreeg de directie van het Jan van Brabant College – Molenstraat het predicaat Excellente School overhandigd voor de opleidingen vwo en tweetalig vwo. 

 In 2019 kreeg het Jan van Brabant College ook al het predicaat Excellent voor vwo en tweetalig vwo. Nu, drie jaar later, was het dus tijd om de verlenging aan te vragen, en die heeft de school gekregen. De directie kreeg het predicaat overhandigd door Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. “We zijn ongelofelijk trots op het team dat onder alle omstandigheden de kwaliteit hoog weet te houden en uitdagingen niet uit de weg gaat,” zegt algemeen directeur Geert-jan Nillesen.

Excellente Brainportschool

Het predicaat Excellente School heeft als doel om duidelijk te maken dat een school onderwijs van kwalitatief hoog niveau levert. Het Jan van Brabant College kreeg het predicaat vanwege het Brainportonderwijs dat op alle niveaus van de school gegeven wordt. “De school heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het Brainportconcept,” zo is te lezen in het juryrapport. “Inmiddels is het concept overgenomen door vijftien andere scholen voor voortgezet onderwijs en ongeveer zestig basisscholen. Dat alleen al vindt de jury een klinkend resultaat.”

Het bijzondere van Brainportonderwijs is de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Op andere scholen krijgen leerlingen allerlei theoretische kennis bijgebracht, maar ze brengen die vaak pas in de praktijk als ze gaan studeren of zelfs pas wanneer ze een baan krijgen. Op Brainportscholen als het Jan van Brabant College werkt dat heel anders. Er zijn regelmatig excursies naar bedrijven, gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven en allerlei samenwerkingsprojecten. Het doel is altijd om de praktijk de klas in te halen of met de klas een kijkje te nemen in ‘de echte wereld’.

“De school noemt vooral Brainport 3-O als een belangrijk fundament,” vertelt de jury. Dit is een houding die leerlingen krijgen aangeleerd, waarbij de 3 O’s staan voor onderzoekend, ondernemend en ontwerpend leren. “Van het begin af aan voedt de school de leerlingen op met deze drie vaardigheden,” schrijft de jury. “We horen een mooi voorbeeld van een van de ouders, die vertelt dat haar zoon diabetes heeft. Hij krijgt als hij op school begint de kans te vertellen wat dat inhoudt en voor hem betekent. ‘Hij werd meteen op het onderzoekspad gezet: zelf contact leggen met iemand die een kunstalvleesklier ontwikkelt, het gesprek voeren en een presentatie geven, alles op maat gedaan’, de ouder vindt het briljant.”

Niet alleen vwo is excellent

Adjunct-directeur Ger Jan Onrust is trots op de verlenging van het predicaat Excellent. “Dit is een enorm compliment voor onze leerlingen en vooral voor onze collega’s,” vertelt hij. “Dat wij in staat zijn geweest om in de moeilijke coronajaren toch de kwaliteit van het onderwijs en alles wat daarbij hoort op orde te houden en nog extra zaken aan te bieden, is een prestatie van jewelste. Ik ben uitermate trots op wat wij samen hebben bereikt. Dit predicaat is voor ons vwo, maar geldt voor mij voor de gehele school, temeer omdat onze havo een half jaar geleden ook al de predicaten ‘goed’ en ‘excellent’ heeft gekregen. Wij zijn één school, dit doen wij met z’n allen.”

Ook in het juryrapport worden kwaliteiten van de school als geheel genoemd en niet puur kenmerken van het vwo. “De jury ervaart in de school een open en warme sfeer.” Ook wordt benoemd hoeveel waardering zowel ouders als leerlingen hebben voor de school. “Leerlingen geven aan blij te zijn met de manier waarop de school ze bij ontwikkelingen betrekt, met de diversiteit in de school in al haar facetten, zoals paarse vrijdag, veel verschillende nationaliteiten, internationale uitwisselingen enzovoort. Ouders zijn tevreden over de aandacht voor de leerlingen, de kansen en mogelijkheden die ze krijgen en de gedrevenheid van de school.”

Tweetalig onderwijs

Een belangrijk onderdeel van het Jan van Brabant College – Molenstraat is ook de tweetalige afdeling van de school, waar adjunct-directeur Iris Brugman de verantwoordelijkheid voor draagt. Het Jan van Brabant College is de enige school in Helmond waar tweetalig onderwijs (tto) gevolgd kan worden. Dit kan op mavo-, havo- en vwo-niveau. Het Jan van Brabant College staat in de top 10 van tto-scholen in Nederland.

Ruim een week voor het heuglijke nieuws dat de school het predicaat Excellent opnieuw heeft behaald, kreeg de tweetalige afdeling van de school ook al goed nieuws: het senior tto-certificaat van de school werd hernieuwd. “Wij wisten het al langer, maar nu heeft ook de visitatiecommissie van Nuffic de onderdelen wereldburgerschap, Cambridge native English en het vak Global Perspectives als de parels van ons tweetalige onderwijs benoemd,” vertelt adjunct-directeur Iris Brugman trots. “Op ons tweetalige onderwijs zeggen we wel: ‘go the extra mile’. Dat is wat onze leerlingen en docenten doen, en met resultaat. Dit enthousiasme en deze kwaliteit zijn niet alleen voorbehouden aan onze afdeling vwo-tto. Ook op havo-tto en mavo-tto geldt dit. We zijn dan ook erg trots dat 100% van onze eerste lichting mavo-tto-leerlingen geslaagd is dit jaar. De tweetalige afdeling is groeiende en dat is logisch. Hier wil je gewoon bij horen!”

Tekst: Jan van Brabantcollege

Foto’s: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Henk van Dijk

Henk van Dijk is de vaste fotograaf van Dit is Helmond In zijn werkzame leven was hij tot aan zijn pensionering, grond en luchtfotograaf bij de Koninklijke Luchtmacht. Ook de vaste fotograaf van de Heemkundekring Helmont en een trotse militair Veteraan.

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. Gert H.M. Bouten Reply

    Beste Henk, wederom dank voor deze mooie fotorapportage. Niet alleen voor de school, maar ook voor Helmond een erkenning om trots op te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.