Kamerverhuur? Vraag vergunning aan

Eigenaar of huurder van een woning in Helmond en van plan om kamers te verhuren? De gemeente noemt dat kamerbewoning. In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig. Op 8 september start een speciale uitgifteronde (tenderprocedure) voor kamerbewoning. Van 8 september tot en met 5 oktober kunnen mensen een omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

Mensen die met deze uitgifteronde meedoen hebben kans dat toestemming wordt verleend groter is dan wanneer op een later moment toestemming wordt vraagt. De gemeente verleent namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt.

Voorwaarden en aanvraag indienen

Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning kan digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl).

Omgevingsvergunning verplicht

In de meeste gevallen geldt dat zonder omgevingsvergunning geen kamers verhuurd mogen worden. De gemeente let hier de komende tijd extra goed op.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *