Het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de stakeholders uit de Noord-Brabantse regio’s investeren tussen 1 oktober 2023 en 1 oktober 2025 3,5 miljoen euro in de pilot met de werknaam ‘Brabants Migratie Informatie Punt’ (BMIP). Bij deze fysieke en mobiele informatiepunten kunnen arbeidsmigranten terecht voor al hun praktische vragen over zaken als loon, werk, huisvesting en zorg. 

Kick-off pilotproject

Woensdagmiddag was in Wijkhuis De Brem in Helmond de officiële kick-off. Wethouder Martijn de Kort van Helmond mocht de aanwezigen welkom heten. Onder die aanwezigen waren demissionair Minister Karien van Gennnip, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant Van Gruijthuijsen, wethouders uit Eindhoven, Breda, Tilburg, Meierijstad en werkgevers. In zijn inleiding vroeg de Helmondse wethouder om structureel geld voor de pilot.

Blij dat geld er komt

Blij waren de wethouders dan ook om te horen dat dat geld er daadwerkelijk komt. De Provincie Noord-Brabant wordt de proeftuin voor de landelijke vorm van informatievoorziening en dienstverlening voor arbeidsmigranten. In de pilot wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van dienstverlening. De resultaten van de pilot in Noord-Brabant zullen door de provincie en het Rijk gezamenlijk worden geëvalueerd.

Praktische vragen

Bij de fysieke en mobiele informatiepunten kunnen arbeidsmigranten straks terecht met praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg. Er wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten in Noord-Brabant. Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en te slapen. Het is belangrijk dat ze meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas. Het Brabantse Migratie Informatie Punt biedt laagdrempelige ondersteuning en advies voor arbeidsmigranten. Met als doel hun werkomstandigheden en  levenskwaliteit te verbeteren.

‘Onwaardig’

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Ik vind het Nederland-onwaardig onder welke omstandigheden veel arbeidsmigranten moeten leven en werken. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk loon en fatsoenlijk onderkomen. Bij het Brabants Migratie Informatie Punt kunnen ze laagdrempelig terecht om te horen waar ze recht op hebben en om problemen aan te pakken. Heel goed dat Noord-Brabant met dit idee naar ons toe is gekomen. En dat we gezamenlijk deze punten hebben kunnen inrichten. Zo zetten we ons samen in voor een betere positie van arbeidsmigranten.”

Proeftuin

Er komen meerdere fysieke locaties van het Brabants Migratie Informatie Punt in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant, ook in Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel. Naast de fysieke punten komen er ook mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken waar ze wonen en werken. De informatiepunten zijn een samenwerking van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s en een aantal grote werkgevers, vakbonden en brancheorganisaties. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

‘Hard nodig’

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën): “Arbeidsmigranten zijn hard nodig in Brabant om onze innovatieve economie draaiende te houden. Maar deze groep moet ook zijn weg kunnen vinden in onze maatschappij. En moet een fijne plek hebben om te wonen. Brabant loopt al jaren voorop in de aanpak tegen misstanden. Ook hier pakken we onze verantwoordelijkheid. Met deze informatiepunten kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig informatie en advies inwinnen. Tegelijk hebben ze een plek om aan de bel te trekken bij eventuele misstanden.“

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Mario van Dinther

Passie voor radio en nieuws met meer dan 30 jaar ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *