Klimaatneutraal in 2030

Eindhoven en Helmond werken voortvarend aan klimaatcontract met EU

Eindhoven en Helmond werken samen aan de EU missie Klimaat neutrale en Slimme steden. Het doel hiervan is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De steden zijn voortvarend aan de slag gegaan met als doel om nog voor de zomer een Klimaatcontract af te sluiten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op 13 maart vindt in het Evoluon een tweede bijeenkomst voor experts plaats waar ook minister van Klimaat & Energie Rob Jetten aanwezig zal zijn. Dat is een voorbereiding op twee grote Klimaatconferenties die Helmond (op 30 maart) en Eindhoven (op 3 april) houden om samen met hun inwoners het pad naar klimaatneutraliteit uit te stippelen.

Experts aan de slag

Na een vliegende start in februari jl. tijdens de Doorbraaklabs waar met professionals gesproken is over welke veranderingen nodig zijn, komen tijdens het Solutionslab op 13 maart 2023 experts samen om hiervoor oplossingen te formuleren. Naast minister Rob Jetten zijn ook natuurfilosoof Koert van Mensvoort(TU/Eindhoven) en voormalig VN jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi van de partij. Voor de zomer komen de experts voor de derde keer samen tijdens het Transitielab op 14 april 2023 om toe te werken naar het Klimaatcontract dat beide steden na de zomer met de EU zullen sluiten.

Klimaatcontract

In het Klimaatcontract, dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt opgesteld, staat hoe  Eindhoven en Helmond in 2030 klimaatneutraal kunnen zijn. Wethouder Rik Thijs van Eindhoven: “Om te weten wat er mogelijk is en waar kansen liggen, hebben we de kennis van partners uit onze steden nodig. Alleen als we samen afspraken maken, kunnen we toewerken naar klimaatneutraliteit”.

Klimaatconferentie

Inwoners hebben een belangrijke stem in het klimaatcontract. Zij krijgen de kans om mee te praten over wat er nodig is om hun stad klimaatneutraal te maken. “De inbreng van inwoners en lokale ondernemers zijn cruciaal voor het klimaatcontract”, licht de Helmondse klimaatwethouder Arno Bonte toe. “In de bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad, zijn al veel goede ideeën naar voren gekomen over bijvoorbeeld het verminderen van afval, het energiezuinig maken van bedrijventerreinen en het gebruik
van duurzame vormen van vervoer. We zijn op zoek naar zulke doorbraken.”

De klimaatconferenties zijn gepland op donderdag 30 maart in Helmond (Wijkhuis Bredeschool De Fonkel) en op 3 april in Eindhoven (in Dynamo), beide van 19.30 tot 21.30 uur. Inwoners die ideeën hebben over de klimaataanpak, die vragen of zorgen hebben of het een moeilijk onderwerp vinden, zijn dan welkom. Voor de zomer volgt er een tweede Klimaatconferentie.

EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden

Eindhoven en Helmond krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om de CO2-uitstoot in beide steden versneld te verkleinen en zo bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Het doel is om ervoor te zorgen dat de steden nu en in de toekomst fijne plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie en aanmelden voor de Klimaatconferentie
Helmond: www.heelhelmondduurzaam.nl

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Gemeente Helmond afd. Persdesk

Bron: Gemeente Helmond afd. Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *