Lezing over de gierzwaluw

Vogelwerkgroep De Zwaluw van IVN afdeling Helmond houdt een lezing op donderdag 14 april om 20.00 uur.

De natuur en de samenleving in Nederland zijn in disbalans. Oorzaak en gevolg hiervan is een complexe samenhang van belangen en ontwikkelingen in de maatschappij. De weg terug naar een harmonieuzer geheel is moeilijk. In opdracht van de gemeente Helmond heeft Blom Ecologie, een team van gepassioneerde ecologen, opgericht in 2013, een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het centrum van Helmond. Nestlocaties, verblijfplaatsen en relevante groenstructuren zijn in kaart gebracht door het gebied per fiets en te voet te onderzoeken. De resultaten zijn inmiddels aan de gemeente overgedragen en er zal een soortenmanagementplan opgesteld worden waardoor natuurwetgeving minder vaak een belemmering zal vormen en het voortbestaan van kwetsbare soorten kan worden gewaarborgd.

Ginger Fairhurst, projectleider bij Blom Ecologie, zal in deze lezing de focus leggen op de gierzwaluw in Helmond.

Locatie: de kantine van Speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85.

Toegang is 2 euro, pinnen is mogelijk.

Foto: Anne Regts

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.