Lintjesregen 2021: 12 gedecoreerden in Helmond

Het heeft de Koning behaagd om dit jaar in Helmond 9 mensen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 3 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde vandaag tijdens de Lintjesregen. Door corona moest dat weer aangepast, net zoals vorig jaar. Burgemeester Elly Blanksma bezocht de gelukkigen thuis aan de deur. Dat liep wel wat uit, waardoor de namen wat later dan 13.00 uur bekend gemaakt konden worden.

Cor van der Burgt (70)

Lid Orde Oranje Nassau

Cor van der Burgt is al ruim 30 jaar actief in allerlei (lokale) politieke gremia. 14 jaar daarvan als gemeenteraadslid voor de VVD in Helmond. Hij is lid van Provinciale Staten, voorzitter van VVD Helmond en bestuurslid van het SRE.

Daarnaast is hij sinds 2007 lid van de Raad van Commissarissen bij Fanfare De Vooruitgang en 7 jaar voorzitter. Bij de Sint Antoniusgilde is Van der Burgt 10 jaar lid als adviseur, contactpersoon, vraagbaak, extern vertegenwoordiger en vendelier; 15 jaar is hij betrokken bij de Helmondse Atletiek Club (10 jaar voorzitter) en 8 jaar coördinator acolietenteam Damiaan de Veuster.

Mario Coolen (61)

Lid Orde Oranje Nassau

Mario Coolen is vooral bekend als fotograaf en oprichter van Railcam.nl. Binnen de Mierlo-Houtse gemeenschap heeft hij veel werk verricht. Hij is sinds midden’90 actief voor wijkraad Mierlo-Hout. Coolen nam in 2011 zitting in bestuur en commissie Groen. Hij is voorzitter van de commissie “Historisch bewustzijn en wijkaankleding” en stond aan de wieg van de oprichting van het wijkweekblad De Loop.

Als oprichter en medeorganisator van het jaarlijkse Wapenfeest Mierlo-Hout zorgt Coolen voor waardering van de vele vrijwilligers en verenigingen in de wijk.  Voor Parochie Heilige Damiaan de Veuster zet hij zich in voor restauratie en onderhoud van oorlogsgraven. Hij is nauw betrokken bij de organisatie van de bevrijdingsvieringen jaarlijks in september met de strijders en familie van toen. Vanaf 2010 is hij fotograaf en mede-uitgever van parochieblad Damiaan.

Coolen onderhoudt ook de contacten als gastdocent met twee basisscholen om het oorlogsverleden en het belang van leven in vrijheid bij de jeugd onder de aandacht te brengen. In 2004 maakte hij plannen voor een herdenkings- cq. oorlogsmonument dat uiteindelijk in 2011 gereed kwam. Verder is hij voorzitter van het Stichtingsbestuur Herdenkingsmonument Mierlo-Hout. Rond het monument zorgt hij vrijwel dagelijks voor onderhoud van de tuin.

Jan Dijstelbloem (79)

Lid Orde Oranje Nassau

Fotografie loopt als een rode draad door het vrijwilligersleven van Jan Dijstelbloem, onder andere bij Weekkrant De Loop, Sinterklaasstad, mannenkoor Lambardi, KBO Bernadette Helmond, Stichting Monumenten Mierlo-Hout en de Stichting Fokpaardendag. Sinds 1992 is hij beschermheer Muziekvereniging Unitas Mierlo als penningmeester, stelt repetitieruimte ter beschikking voor Unitas en ruimte voor opslag van het instrumentarium.

Decennia terug was Dijstelbloem actief bij de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout(OVMH) als bestuurslid en penningmeester en bestuurslid Mierlo-Hout Promotion organiseerde hij de Ondernemersbeurzen.

 

Ineke van Kreugel – Duijnhoven (77)

Lid Orde Oranje Nassau

Van 1972 tot 1996 was Ineke van Kreugel-Duijnhoven vrijwilligster bij de zwemvereniging Lutra. In die 24 jaar gaf ze zwemlessen en verrichte ze vele hand- en spandiensten. In haar eerste vier jaar was ze ook secretaris en later stond ze aan de wieg van het synchroonzwemmen waar ze 20 jaar instructrice was.

Tussen 1984-2018 was van Kreugel – Duijnhoven 34 jaar lang bij Gymnastiek en Turnvereniging Sport, Ontspanning en Spel Helmond(S.O.S.) als gymjuf om wekelijks gymlessen aan de dames te geven; bij “de Cirkel” gaf ze ook nog (stoel-)gymlessen.

Ook is ze al ruim 10 jaar vrijwilligster bij Edah Museum; verzorgt rondleidingen en is gastvrouw en betrokken bij kleuterschoolprojecten rond het museum.

 

Edwin van Gestel (59)

Lid Orde Oranje Nassau

Edwin van Gestel is zijn hele leven actief in de duiksportwereld. Bij Duikclub Aquarius Helmond leidde hij duikers op en is al jaren chef instructeur bij de club. Tussen 2000 en 2004 was hij voorzitter; een functie die hij sinds 2017 weer bekleedt.

Bij de NOB (Nederlandse Onderwatersportbond) is van Gestel sinds 2005 instructeur, trainer en examinator. Hij assisteert bij zowel theoretische als praktische uitvoeringen van oefening.

Voor zijn tijd bij Aquarius en NOB begeleidde hij ook studenten van de TU Eindhoven. Van Gestel was initiatiefnemer voor de oprichting van “Stichting Duikspots Noord Brabant- Oost”.

Naast alle activiteiten is hij sinds 1994 vicevoorzitter en secretaris van het schoolbestuur van basisschool Silvester-Bernadette.

 

Piet Jeuken (78)

Ridder Orde Oranje Nassau

In de jaren ’80 werd Piet Jeuken bestuurslid van Stichting Nederlandse Vrijwilligers en vicevoorzitter van de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking. Vanwege zijn nauwe banden met de vakbeweging droeg hij bij aan de internationalisering van het werk van de Nederlandse vakbeweging. Hij legde onder andere contact met internationale vakbewegingen en de ILO(Internationale Arbeidsorganisatie).

Jeuken is ook betrokken geweest bij de oprichting van FNV Zelfstandigen in 1999 als onderdeel van FNV Bondgenoten en werd in 2003 vicevoorzitter.

Ook op politiek gebied heeft Jeuken zich ingezet. Voor de PvdA was hij adviseur afdeling Helmond en voorzitter van de selectiecommissie voor de verkiezingslijst.
Verder werkte Piet Jeuken voor de Kamer van Koophandel; NMI; Mediatorsfederatie Nederland; Stichting Kwaliteit Mediatiors; het Nationale Gesprek en Amnesty International.

 

Michael Munnich (61)

Ridder Orde Oranje Nassau

Michael Munich was decennia lang bestuurder binnen het regionale onderwijsveld. Vanaf schooljaar 1986/’87 was hij respectievelijk bestuurslid en voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijs Rijpelberg(SKOR) tot 1997.

In 2001 werd hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Later was hij voorzitter van de Raad van Toezicht Jan van Brabant college.

Van 2009 tot 2015 is hij de allereerste voorzitter van de Raad van Toezicht van PlatOO (Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs).

In 2015 maakte Munnich de overstap naar het bestuur van VNO/NCW Helmond De Peel, voorheen Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW); verantwoordelijk voor de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt in de regio. Vanuit deze functie tevens bestuurslid van het Werkgeversplein Regio Helmond en afgevaardigde in de regiegroep Onderwijs-Arbeidsmarkt voor het gebied Helmond-Peelregio.

In 2016 is hij toegetreden tot bestuur Golfclub De Gulbergen Mierlo. Eerst als secretaris en in 2017 als voorzitter.

 

Cor van Rijsingen (63)

Lid Orde Oranje Nassau

Cor van Rijsingen is al 25 jaar een bekend gezicht in Mierlo-Hout. Daar is hij al 18 jaar actief in de Ondernemersvereniging waarvan 14 jaar als voorzitter. Ook is hij actief in de werkgroep Mierloseweg.

In 2003 trad van Rijsingen toe als bestuurslid bij de Houtse Kluppels. Daar organiseert hij onder andere de Show- en Zwetsavonden en ouderenmiddagen; zorgt voor fondsenwerving en de wekelijkse papierinzameling.

Ook is hij actief in Wijkraad Mierlo-Hout en zit van Rijsingen in de Klankbordgroep “Kansrijk Mierlo-Hout namens de ondernemersvereniging en de wijkraad.

 

Joop van Stiphout (66)

Ridder Orde Oranje Nassau

Joop van Stiphout is voornamelijk bekend van Super Sociaal waar hij al acht jaar voorzitter is van de stichting. Daarnaast heeft hij nog veel meer gedaan. In 1981 was hij een van de oprichters en eerste voorzitter van zanggroep Kolok; tevens de eerste dirigent, tot 1989. In de muziekwereld heeft hij zich ook nog ingezet als voorzitter van Harmonie Sint Lucia.

In 1992 richtte hij ook de Lopersgroep Mierlo op en tussen 2006 en 2010 was hij voorzitter van voetbalvereniging Mifano Mierlo.

Van Stiphout is ook secretaris van Stichting Saldo Plus in Helmond geweest en was actief voor Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en Omgeving(SMO). Verrder is hij actief bij zorgtuinderij De Bundertjes; Stichting Beter Lezen en Schrijven en bestuurslid Armoedeplatform Helmond.

 

Rie Hanssen van der Velden (67)

Lid Orde Oranje Nassau

Rie Hanssen van der Velden is al meer dan 25 jaar speelster bij toneelvereniging De Opkamerkomedianten in Stiphout. Ook selecteert en leest zij de beoogde stukken en bouwt de decors.

Ze is bestuurslid/secretaris van Popkoor Kolok in twee periodes tussen 1982 tot 2014 en die hele periode actief in meerdere commissies. Vanaf de oprichting in 2014 is Van der Velden actief lid van Vocal Group O’nyx in Helmond en kartrekker van vele projecten.

Daarnaast is zij meer dan 20 jaar actief in parochie Heilige Damiaan De Veuster; collectante van de Hartstichting en Jantje Beton Collecte; bij Sociëteit ‘De Vrouwenkamer’ sinds 2012 secretaris.

Rie Hanssen van der Velden is ook al lange tijd vrijwilligster bij OVV “Organisatie Van Vrijwilligers” in het Elkerliek Ziekenhuis.

 

Marc de Wit (56)

Lid Orde Oranje Nassau

Eind jaren ’90 werd Marc de Wit penningmeester bij Voetbalvereniging Stiphout Vooruit in Helmond. Hierna werd hij voorzitter en gaf hij enorme impuls aan het damesvoetbal.

Sinds 2016 is De Wit vrijwilliger bij Stichting ALS. Na het overlijden van een jonge voetballer van de club heeft hij de stichting Team Nicky & Co mee opgericht teneinde het lokale bedrijfsleven te betrekken bij ALS.

In 2005 trad Marc de Wit toe tot het bestuur van Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers” Stiphout. Van 2008 tot 2013 is hij voorzitter. Daarna actief gebleven binnen diverse commissies als Public Relations en de Jubileumcommissie.

De Stiphoutse “Krejaclup Stippent” organiseert al ruim 16 jaar onder zijn voorzitterschap activiteiten voor alle dorpsbewoners. Bv. Stiphout Wiekent Quiz, wensboom met Kerstmis, Hilarisch Kienen en het Beachvolleybal.

Sinds enige jaren is de Wit penningmeester bij Stichting Schuldhulp Helmond. Deze stichting lost onder de hoede van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje structureel schuldvragen op door intensieve begeleidingsprojecten.

 

Louis van Zanten (87)

Lid Orde Oranje Nassau

Sinds eind jaren ’60 zet Louis van Zanten zich in op breed maatschappelijk gebied. In 1968 begon hij bij toenmalige hockeyclub HMHC(later HC Helmond) in diverse commissies, met name de arbitragecommissie.

Uit deze hockeyclub ontstond midden jaren ’80 de Helmondse Petanque Club “De Warande” waarvan Van Zanten een van de oprichters was.

Daarnaast is hij ook actief binnen de werkgroep Kerkwacht van de Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 2003-2011. Hij was gids en gastheer voor de kerk die open werd gesteld voor publiek.

Bij de Tennisclub Shaile midden jaren ’60 al actief. Van 1985 tot 1992 penningmeester. In 1985 medeoprichter Bridgeclub Stippent en voorzitter van 2003 tot 2010.

Sinds 2006 is van Zanten bestuurslid Seniorenharmonie Helmond. Hij was 8 jaar penningmeester en ging nog jaren door als bestuurslid tot februari 2021.

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Liam Toll - Redactie

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek, schrijft verhalen en houdt interviews voor de nieuwsuitzendingen.

Dit artikel heeft 2 reacties

  1. Avatar
    P. Weijts. Reply

    Ik zie er geen harde werkers uit de verpleging tussen, hadden die mensen eens extra gewaardeerd moeten worden, de meeste hier boven zijn al lang geëerd in het verleden met geld.

  2. Avatar
    an Reply

    waarom het zorg personeel niet ,verdienen het ook zeker na meer als een jaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *