Op donderdag 13 april hield het Helmonds Groen Collectief in Wijkhuis de Geseldonk een inloopbijeenkomst met als thema ‘Kijk op het groen in de wijk’. Centraal stond ‘natuurvriendelijk maaibeheer’.

Stap voor stap werkt de gemeente Helmond toe naar meer bloemrijke bermen en bloemenweides. Dat betekent dat zij grasvelden maximaal drie keer per jaar gaat maaien. Hierdoor wordt het gras langer en krijgen wilde bloemen en kruiden meer kans zich te ontwikkelen. Door minder te maaien wordt het gras langer en krijgen wilde bloemen en kruiden meer kans om zich te ontwikkelen. Bijen, vlinders en andere insecten komen daar op af. Daar zitten natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups bij, die meehelpen om de overlast van eikenprocessierupsen te verminderen. Ook helpen bloemenweides tegen de toenemende hitte in de stad door klimaatverandering. Minder maaien heeft dus zo z’n voordelen.

Waarom natuurvriendelijk maaibeheer?

Helmond heeft ruim 560 hectare aan wegbermen, bloemenweides en gazons. Ze liggen als een netwerk verspreid door de hele gemeente. Ze zijn voor verschillende dieren de belangrijkste verbindingsroute tussen natuurgebieden. Planten en dieren kunnen niet zonder elkaar bestaan. En ook wij hebben ze nodig: een groot deel van ons voedsel, zoals groenten en fruit, is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Wordt dit systeem verstoord, dan ontstaan grote problemen met het voedsel. Ook als het gaat om plagen, ziekten, het klimaat en grondstoffen. Hoe meer soorten planten en dieren, hoe sterker en veerkrachtiger de natuur. En dat is weer goed voor ons allemaal.

Uitzonderingen maaibeheer

Soms is het nodig om grasvelden vaker te maaien. Bijvoorbeeld voor de veiligheid in het verkeer, omdat je over het gras heen moet kunnen kijken. Maar ook gazons maaien we vaker. Want daarop spelen en sporten we en dat willen we graag zo houden. Sommige gazons zijn ongeschikt, maar ook daar zijn oplossingen voor. Tot slot past de gemeente het onderhoud van hondenuitlaat- en loslaatstroken aan op de locatie en het gebruik.

Over al deze onderwerpen konden inwoners vragen stellen tijdens de bijeenkomst in de Geseldonk. Later dit jaar vinden er meer inloopbijeenkomsten plaats op andere locaties in Helmond.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *