Meer Helmondse bomen beter beschermd

Vanaf vandaag heeft gemeente Helmond een nieuwe bomenkaart met meer beschermde bomen dan eerst. Bewoners kunnen op de kaart zien welke bomen beschermd zijn. Het aantal beschermde bomen is met 135 toegenomen tot 1570. En er zijn ruim 150 nieuwe gebieden en structuren op de kaart gezet. Ook zijn er nieuwe regels om bomen beter te beschermen.

 Volgens wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) past het in de vergroeningsambities van het nieuwe stadsbestuur om waardevol groen beter te beschermen. “Met het veranderende klimaat worden bomen steeds belangrijker voor de stad. Bomen zorgen voor koele plekken, een schonere lucht en maken de leefomgeving aangenamer. Daarom kiezen we ervoor de bestaande bomen beter te beschermen. We zetten daarnaast de komende jaren in op een forse uitbreiding van het groen in de stad.”

Bomen zijn onmisbaar

Recent onderzoek van de universiteit Leuven wijst uit dat één oude boom meer positieve effecten op de gezondheid van inwoners heeft dan 10 jonge bomen. Daarom wil de gemeente extra zuinig zijn op bestaande bomen in Helmond. Ook vanuit de klimaatopgave om Helmond groener te maken en te houden, voelt de gemeente Helmond de noodzaak om bewuster om te gaan met het groen in en om de stad. Daarom staan er meer bomen op de kaart en worden deze extra beschermd.

Samen met De Bomenwerkgroep van IVN Helmond en andere enthousiaste boomeigenaren is de bomenkaart aangepast. Ook bos- en natuurgebieden in het buitengebied zijn toegevoegd en de regels voor het aanvragen en verlenen van een kapvergunning zijn aangescherpt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een vergunning verleend en is de eigenaar verplicht om een nieuwe boom terug te planten.

Meer informatie

Op www.helmond.nl/bomen is onder het kopje ‘Beschermde bomen’ te zien om welke bomen het gaat. Inwoners waarvan een boom of perceel op de kaart staat, ontvangen binnenkort een brief hierover.

De bomenwerkgroep van het IVN Helmond opende in april de 56,1 kilometer lange fietsroute die voert langs 100 monumentale bomen op 80 locaties in de gemeente. De fietstocht werd uitgezet in het kader van het 40-jarig jubileum. De fietsers komen oude eiken, lindebomen, grote wilgen, maar ook haagbeuken in laantjes tegen. Elke fietsliefhebber kan de route ook vinden op de website ivn.nl/afdeling/Helmond/routes of de app IVN Routes downloaden in de appstore.

 Foto: opening van de route langs monumentale bomen

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.