Mì Hellemonders stelt vragen over kwaliteit zwemonderwijs

Nu het zogenaamde zomerreces gaat starten, de temperatuur tot verzengende hitte geraakt en er regelmatig in de media wordt gesteld dat het vrij slecht is gesteld met het zwemonderwijs in Nederland, stelt de fractie Mì Hellemonders vragen aan burgemeester en wethouders over de stand van zaken bij zwemonderwijs in Helmond.

De fractie wil weten of er achterstanden zijn met betrekking tot het diplomazwemmen, veroorzaakt door bijvoorbeeld corona en/of onvoldoende gekwalificeerde zweminstructeurs.

Volgens Mì Hellemonders is per 1 augustus 2006 het schoolzwemmen afgeschaft. “Wanneer de subsidieverordening zwemvangnetregeling nog van kracht is, ziet u dat daar optimaal gebruik van wordt gemaakt?”

De fractie vraagt zich af of B. en W. zicht hebben op wat de afschaffing van het schoolzwemmen heeft teweeggebracht? “Het werd toentertijd afgeschaft omdat u van mening was dat het een prima bezuiniging betrof en vond dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt/lag. Ziet u nu na 16 jaar dat ouders met een smalle(re) beurs minder verantwoordelijkheid(kunnen) nemen dan de beter gesitueerden?” De fractie vraagt om getallen waarin en of er bepaalde verschillen te zien zijn. Verder vraagt Mì Hellemonders of de gemeente Helmond voldoende zwemfaciliteiten heeft om eventuele achterstanden versneld in te halen.

“U zult het met ons eens zijn dat zwemonderwijs een belangrijk component is waarbij veiligheid voor onze kleine medeburgers zoveel mogelijk gewaarborgd dient te zijn.”

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.