VVD: ‘Motie financiële ondersteuning lokale ondernemers aangenomen’

Veel bedrijven hebben door de Corona-epidemie op last van de overheid de deuren moeten sluiten. En hoewel er allerlei steun en herstelpakketten zijn opgesteld dreigen veel Helmondse ondernemers alsnog om te vallen omdat ze er geen aanspraak op kunnen maken. Dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020 met hun bedrijf zijn gestart. Daardoor kunnen ze moeilijk aantonen wat hun omzetverlies is sinds het begin van de crisis. Dat is echter wel een vereiste om aanspraak te maken op de landelijke regelingen.

Dit is een van de redenen waarom Theo Manders namens de fractie van de VVD tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 februari de motie Financiële ondersteuning plaatselijke ondernemers’ heeft ingediend. De motie (medeondertekend door GroenLinks en het CDA) is unaniem door de raad aangenomen.

Niemand is erbij gebaat als levensvatbare Helmondse bedrijven en ondernemers nu omvallen, terwijl ze na de corona-pandemie prima in staat zijn om voor zichzelf en voor hun werknemers een belegde boterham te verdienen. Hoewel het kabinet inmiddels ook steun heeft aangekondigd voor dit soort bedrijven komt die steun naar verwachting pas in mei, en dat zal voor sommigen ondernemers te laat zijn. Onze fractie heeft het college daarom verzocht te onderzoeken hoe (startende)  ondernemers die nu tussen wal en schip dreigen te vallen toch vanuit de gemeente ondersteund kunnen worden en gevraagd de raad daarover op korte termijn te informeren.

Daarnaast vroegen we het college om een brandbrief naar Den Haag te sturen waarin verzocht wordt dat er op zeer korte termijn ook voor deze ondernemers een oplossing komt, zodat ze ondanks het kortstondige gebrek aan liquide middelen nog uitzicht houden op een toekomst.

 

Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

Link naar de aangenomen motie.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *