Na de zomer weer enquête over algeheel vuurwerkverbod

Na de zomer houdt de gemeente Helmond weer een enquête om na te gaan hoe groot het draagvlak van inwoners is over een algeheel vuurwerkverbod. Ondertussen zullen burgemeester en wethouders voor een algeheel vuurwerkverbod aandringen in breder verband richting een nieuw kabinet.

In 12 januari 2021 nam de raad de motie ‘Verzoek tot voortzetten landelijk vuurwerkverbod voor particulieren’ aan. Daarin werd het college gevraagd om bij het kabinet aan te dringen op het voortzetten van het landelijk vuurwerkverbod voor particulieren zoals dat afgelopen jaarwisseling van kracht was. Dat was een eenmalig een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Vanwege de impact van COVID-19 wilde het kabinet extra druk op de zorg en op handhaving van de openbare orde voorkomen. Voor een definitief landelijk verbod was nog niet genoeg draagvlak. Een nieuw kabinet zal zich hier verder over moeten buigen.

Eerder is het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod ook in Helmond onderzocht. Ook daaruit bleek verdeeldheid. Uit de enquête kwam destijds (september 2018) dat minder dan de helft (44%) van de inwoners vindt dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel Helmond verboden zou moeten worden.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *