Nieuw coronasteunfonds voor cultuursector

Helmond komt met een nieuw steunfonds voor de cultuursector. Het fonds is bedoeld voor lokale culturele instellingen zonder winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben gekregen met exploitatietekorten. Culturele instellingen kunnen – onder voorwaarden – in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage ter hoogte van maximaal 50 procent van het ontstane tekort.

Cultuur is een van de sectoren die als gevolg van de coronacrisis het zwaarst getroffen is. Het Rijk heeft specifiek voor deze sector middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Helmond besloot eerder al tot andere steunmaatregelen, zoals het instellen van een noodfonds voor instellingen die in betalingsproblemen dreigden te komen. Het nieuwe steunfonds vormt een aanvulling op de eerder genomen maatregelen.

Registers weer open

Wethouder cultuur Antoinette Maas: “De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn immens. Van de ene op de andere dag moesten de deuren dicht. Geen repetities meer, geen voorstellingen, geen cultuur meer in de stad. Waar het noodfonds er voor moest zorgen dat culturele instellingen konden blijven voortbestaan, heeft dit fonds als doel om instellingen een instrument te geven om de registers weer open te trekken zodra dit van het Rijk weer mag.”

De bedoeling is dat culturele instellingen zich voor kunnen bereiden op heropening, zodra hiervoor vanuit het Rijk groen licht komt. Met het fonds kunnen de instellingen (blijven) beschikken over middelen voor producties en voorstellingen.

Voorwaarden

Lokale culturele instellingen zonder winstoogmerk maken aanspraak op  een bijdrage uit het steunfonds als zij kunnen aantonen dat zij vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar minstens 30 procent minder inkomsten hebben gerealiseerd of verwachten te realiseren als gevolg van de coronacrisis. Zij komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 50 procent van het ontstane tekort. Eerder ontvangen steun, zoals bijvoorbeeld uit het noodfonds, wordt gezien als inkomstenbron. Die wordt verrekend met eventuele steun uit dit steunfonds.

Zelfstandige ondernemers

Het nieuwe steunfonds is onderdeel van een breder steunpakket voor de cultuursector. Dat bestaat uit een compensatiemaatregel voor de instellingen behorend tot de culturele basisinfrastructuur van Helmond. Het gaat dan om Het Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum Helmond, Het Speelhuis en De Cacaofabriek. Daarnaast is de gemeente gestart met een analyse van de impact van de coronacrisis op culturele (zelfstandige) ondernemers. Bekeken wordt of er een noodzaak is om ook deze groep tegemoet te komen.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *